Unit 7 - Skills 2 Lớp 8

     

Tưởng tượng rằng em sẽ viết một bài xích báo cho một tờ báo địa phương về một loại độc hại trong khoanh vùng em. Một trong chúng ta viết về lý do và những người dân khác viết về hậu quả, sau đó thảo luận.

Bạn đang xem: Unit 7 - skills 2 lớp 8


1. Describe what you see in the pictures and talk about the relationship between them.

(Miêu tả hồ hết gì em xem trong hình và nói về mối dục tình giữa chúng.)

 

*

Lời giải đưa ra tiết:

- The first picture shows an algal bloom in coastal seawater.

(Hình ảnh đầu tiên cho thấy sự nở hoa của tảo trong nước biển khơi ven bờ.)

- The second picture shows the cooling towers from a power nguồn station.

(Hình ảnh thứ hai cho thấy thêm các tháp làm mát xuất phát từ 1 trạm điện.)

- They are both related lớn thermal pollution.

(Cả hai đều tương quan đến ô nhiễm và độc hại nhiệt.)


Bài 2


Video gợi ý giải


2. Listen khổng lồ part of a conversation on TV between a reporter and an environmentalist about thermal pollution. Complete the diagram. Use no more than three words for each blank. 

(Nghe phần bài thoại trên tv giữa một phạt thành viên và nhà môi trường học về ô nhiễm nhiệt. Hoàn thành bảng biểu. Thực hiện không rộng 3 từ cho mỗi chỗ trống.) 

 

*

Phương pháp giải:

Audio script:

Reporter: Does thermal pollution mean that bodies of water get hotter, Mr Nam?

Mr Nam: Not always. Sometimes the water becomes colder, & that’s also thermal pollution. In general, thermal pollution means a change in the water temperature.

Reporter: That’s interesting! What causes it?

Mr Nam: Power stations are one factor. They use water in the nearby lakes or rivers to lớn cool their equipment, which heats up the water. Then they dump the hot water back into its source.

Reporter: Are there any other causes?

Mr Nam: Yes. Thermal pollution may also happen due khổng lồ the discharge of cold water from reservoirs into warm rivers.

Reporter: Thermal pollution can have dramatic effects. Right?

Mr Nam: Certainly. Most aquatic creatures need a certain temperature to lớn survive. Warmer water has less oxygen in it, and this can harm fish populations. Besides, warmer water can cause harmful algal blooms. This can change the colour of the water like in the first picture and, more seriously, the algea poisons the fish.

Reporter: What can we do, Mr Nam?

Mr Nam: In many places, they build cooling towers lượt thích in the second picture khổng lồ cool down the water from power nguồn stations.

Reporter: Anything else we can do?... 

Dịch bài xích nghe:

Phóng viên: Ô lan truyền nhiệt gồm phải làm các nguồn nước nóng lên không, ông Nam?

Ông Nam: Không trọn vẹn đúng. Đôi khi nước trở buộc phải lạnh hơn, và điều đó cũng làm ô nhiễm và độc hại nhiệt nghĩa là biến hóa nhiệt độ nước.

Phóng viên: Thật thú vị! lý do là gì vậy?

Mr Nam: Nhà thiết bị điện là một trong yếu tố. Họ thực hiện nước ở các hồ hoặc sông ngay sát đó để làm mát trang bị của họ, có tác dụng nóng nước. Sau đó, chúng ta đổ nước nóng quay lại nguồn của nó.

Phóng viên: Có vì sao nào không giống không? 

Ông Nam: Có. Ô lan truyền nhiệt cũng hoàn toàn có thể xảy ra do việc xả nước giá buốt từ các hồ chứa vào những con sông ấm.

Phóng viên: Ô nhiễm nhiệt rất có thể có ảnh hưởng tác động mạnh mẽ. Bao gồm đúng không?

Ông Nam: Chắc chắn rồi. đa số các sinh thiết bị thủy sinh cần một ánh nắng mặt trời nhất định nhằm tồn tại. Nước nóng hơn bao gồm ít ôxy hơn, cùng điều này hoàn toàn có thể gây hại đến quần thể cá. Bên cạnh đó, nước nóng hơn hoàn toàn có thể gây ra tảo nở hoa bao gồm hại. Điều này có thể đổi khác màu dung nhan của nước như trong bức hình thứ nhất và, nghiêm trọng hơn, tảo đầu độc cá.

Phóng viên: Chúng ta hoàn toàn có thể làm gì, ông Nam?

Ông Nam: Ở nhiều nơi, chúng ta xây dựng những tháp làm cho mát như trong bức hình thứ hai để triển khai mát nước từ các nhà đồ vật điện.

Phóng viên: Chúng ta rất có thể làm bất kể điều gì khác không? ...

Xem thêm: Chứng Minh Câu Học Học Nữa Học Mãi, Dàn Ý Giải Thích Nội Dung Lời Khuyên Của Lê

Lời giải đưa ra tiết:

1. Hotter

2. Cooler

3. Cool

4. Warm rivers

5. Warm water

6. Fish populations

7. Harmful

8. Colour

9. Poison

10. Cool down

 

 

Thermal pollution: (Ô lan truyền nhiệt)

- Defination: Water getting (1) hotter or (2) cooler

(Định nghĩa: Nước nóng hơn hoặc mát hơn)

Causes: (Nguyên nhân)

- power plants using water lớn (3) cool equipment.

(Nhà thiết bị nhiệt điện thực hiện nước để làm mát thiết bị.)

- Discharge of cold water into (4) warm rivers.

(Thải nước giá vào hầu hết dòng sông ấm.)

Effects: (Hậu quả)

- (5) Warm water decreasing oxygen.

(Nước nóng rộng làm sút lượng ôxi.)

- Less oxygen harming (6) fish populations.

(Ít ôxi làm cho hại lũ cá.)

- (7) Harmful alga blooms being other effect.

(Sự cải cách và phát triển của số đông tảo gây hại cũng là hậu trái khác.)

- Can change (8) colour of the water and (9) poison fish.

(Có thể chuyển đổi màu nhan sắc của nước cùng gây ngộ độc cá.)

Solutions: Building cooling towers khổng lồ (10) cool down the water.

(Giải pháp: Xây dựng mọi tháp có tác dụng mát để làm nguội nước.)


3. Work in pairs. Discuss the causes & effect of one type of pollution in your area. Make notes in the diagram. 

(Làm theo cặp. Bàn bạc những tại sao và hậu quả của trong những loại độc hại trong quanh vùng em. Chú giải vào biểu đồ.)

Lời giải bỏ ra tiết:

Air pollution (Ô nhiễm không khí)

Definition: Air pollution occurs when the air contains gases, dust, fumes or odour in harmful amounts

(Định nghĩa: Ô nhiễm không khí xảy ra khi ko khí đựng khí độc, bụi, sương hoặc mùi khó chịu với số lượng nguy hiểm.)

Cause: industrial watse, exhaust from car và plane...

(Nguyên nhân: chất thải công nghiệp, khí thải trường đoản cú xe hơi và máy bay...)

Effect: causing diseases, death lớn humans, damage khổng lồ other living organisms such as animals và food crops, or the natural or built environment.

(Hậu quả: tạo ra những căn bệnh, chết choc cho nhỏ người, gây hại cho quần thể sinh sống như động vật và mùa màng thực phẩm, hoặc môi trường xung quanh thiên nhiên hoặc bản vẽ xây dựng môi trường.)


4. Imagine that you two are writing an article for the local newspaper about a type of pollution in your area. One of you writes about the causes và the other writes about the effects of the pollution type you have just discussed in 3.

(Tưởng tượng rằng em đang viết một bài báo cho một tờ báo địa phương về một loại ô nhiễm trong quanh vùng em. Một trong chúng ta viết về tại sao và những người khác viết về hậu quả, sau đó thảo luận.)  

*

Lời giải đưa ra tiết:

Soil pollution happens when human activities destroy the earth’s surface.

(Ô truyền nhiễm đất xảy ra khi những buổi giao lưu của con bạn phá hủy mặt phẳng Trái Đất.)

Cause: pesticides, herbicides, chemical industrial watse, deforestation...

(Nguyên nhân: thuốc trừ sâu, thuốc khử cỏ, chất thải công nghiệp hóa chất, nạn phá rừng...)

Effect: soil pollution, the upper layer of soil is damaged, effect on wild-life... 

(Tác động: ô lây lan đất, lớp đất mặt bị hư, ảnh hưởng tác động lên động vật hoang dã hoang dã...)

Solutions: Fine heavily people who cut the forest và those who realease chemicals waste into the ground.

(Giải pháp: Phạt nặng tín đồ chặt phá rừng và fan thải rác hóa học vào đất)


5. Read each other"s work an put them together to lớn make a complete article.

(Đọc bài xích của mọi cá nhân và đặt chúng cùng nhau để gia công bài trả chỉnh.)

Lời giải đưa ra tiết:

Soil pollution happens when human activities destroy the earth’s surface. There are many causes leading to lớn soil pollution. Pesticides, herbicides, chemical industrial watse, deforestation,... All are causes that make the soil polluted. The consequences are that: the soil is erosed, the upper layer of soil is damaged, and the homes for wild ainmals may disappear forever. So what we can vì to resolve the problems? The goverment should fine heavily people who cut the forest and those who realease chemicals waste into the ground. Besides, we should educate people about the importance of soil and how to protect land when farming.

Xem thêm: Đâu Là Mạch Điện Tử Điều Khiển Là Gì? Trắc Nghiệm Công Nghệ 12 Bài 13 (Có Đáp Án)

Tạm dịch:

Ô lây lan đất xẩy ra khi các hoạt động của con bạn phá hủy mặt phẳng Trái Đất. Có tương đối nhiều nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi ngôi trường đất. Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, công nghiệp hóa học, phá rừng, ... Toàn bộ đều là những vì sao làm đến đất bị ô nhiễm. Kết quả là: đất bị xói mòn, lớp bên trên của khu đất bị lỗi hại, và phần đông ngôi công ty cho đều sinh đồ hoang dã có thể bặt tăm vĩnh viễn. Vậy bạn có thể làm gì để giải quyết các sự việc này? chính phủ nên phân phát nặng những người chặt phá rừng và những người thải hóa chất xuống lòng đất. Bên cạnh đó, họ nên giáo dục mọi tín đồ về tầm đặc biệt của đất với cách bảo đảm đất khi canh tác.