Trắc Nghiệm Sử Bài 15 Lớp 10

     

Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 10 bài xích 15 (có đáp án): Thời Bắc thuộc và những cuộc tranh đấu giành tự do dân tộc (Từ cầm cố kỉ II TCN đến đầu cầm kỉ X) (phần 2)

Câu 11.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm sử bài 15 lớp 10

Những chính sách về thiết yếu trị - văn hóa – làng hội,… của tổ chức chính quyền đô hộ phương Bắc nhằm mục đích mục đích gì?

A.Đồng hóa dân ta về văn hóa

B.Đồng hóa dân ta về mặt như là nòi

C.Đồng hóa dân ta, làng mạc tính vĩnh viễn nước ta, sáp nhập việt nam vào bờ cõi của Trung Quốc

D.Mở rộng bờ cõi lãnh thổ, tác động của phong kiến Trung Quốc

Hiển thị đáp án

Câu 12. Ý nào không phản chiếu đúng biến chuyển của nông nghiệp vn thời Bắc thuộc?

A.Một số đồ đạc được sử dụng trong nông nghiệp

B.Công cuộc khai phá được đẩy mạnh

C.Các công trình thủy lợi được xây dựng

D.Năng suất lúa tăng rộng trước

Hiển thị đáp án

Câu 13. bên dưới thời Bắc thuộc, nghề bằng tay thủ công mới lộ diện ở vn là

A.Làm đồ trang sức đẹp bằng vàng, bạc

B.Rèn sắt

C.Làm giấy, có tác dụng thủy tinh

D.Làm vật dụng gốm

Hiển thị đáp án

Câu 14. Ý làm sao không phản ánh đúng những biến đổi về kinh tế tài chính nước ta thời Bắc thuộc?

A.Công vắt sản xuất bởi sắt phổ biến, diện tích trồng trọt và năng suất cây xanh tăng

B.Thủ công nghiệp có bước trở nên tân tiến mới

C.Đường giao thông vận tải thủy cỗ giữa những vùng, quận được hình thành

D.Việc giao thương mua bán với nước ngoài khởi sắc hơn hẳn

Hiển thị đáp án

Câu 15.

Xem thêm: Địa Lý Ấn Độ Thuộc Châu Lục Nào ? Ấn Độ Bao Nhiêu Dân? Giải Đáp Về Ấn Độ

Thời Bắc thuộc, điểm vượt trội của tình trạng văn hóa ở vn là gì?

A.Văn hóa Hán không ảnh hưởng nhiều đến văn hóa truyền thống nước ta

B.Nhân dân ta tiếp thu yếu tố lành mạnh và tích cực của văn hóa truyền thống Trung Quốc

C.Tiếp dìm tinh hoa văn hóa truyền thống Hán với Việt hóa mang lại nó cân xứng với thực tiễn

D.Bảo tồn phong tục tập quán truyền thống lâu đời của dân tộc

Hiển thị đáp án

Câu 16. Dưới thời Bắc thuộc, mâu thuẫn che phủ trong xóm hội vn là

A.Mâu thuẫn thân nông dân với địa nhà phong kiến

B.Mâu thuẫn giữa dân ta với quan tiền lại cai trị

C.Mâu thuần giữa quần chúng. # ta với chính quyền đô hộ phương Bắc

D.Mâu thuẫn thân nông nô với những chủ đồn điền người Hán

Hiển thị đáp án

Câu 17. Kết nối nd nghỉ ngơi cột phía trái với cột mặt phải làm sao để cho phù hợp

1. Nhà Triệu phân tách Âu Lạc thành nhị quận a)Sáp nhập nước Âu Lạc vào bờ cõi của chúng
2. Công ty Hán chia Âu Lạc làm tía quận b)Truyền bá nho giáo vào nước ta, bắt dân chúng ta phải thay đổi theo phong tục của người Hán, nhằm đồng nhất nhân dân ta
3. Các nho sĩ, quan lại fan Hán được gửi sang Âu lạc c)Tạo ra phần đông chuyển biến tích cực về ngôn ngữ, văn tự
4. Văn hóa truyền thống Trung Hoa thời Hán, Đường được truyền bá vào nước ta và được Việt hóa d)Sáp nhập vào bộ Giao Chỉ thuộc với một số quận trên đất Trung Quốc

A.1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – d.

B.1 – b, 2 – d, 3 – c, 4 – a.

C.1 – a, 2 – d, 3 – b, 4 – c.

Xem thêm: Giải Bài 4 Trang 11 Sgk Hóa 8 Trang 11 Sgk Hóa Học 8, Bài 4 Trang 11 Sgk Hóa Học 8

D.1 – b, 2 – c, 3 – a, 4 – d.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


❮ bài xích trướcBài sau ❯
*

giáo dục và đào tạo cấp 1, 2
giáo dục đào tạo cấp 3