Tính Hợp Lý Nếu Có Thể

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Câu 1. (3,0 điểm) tiến hành phép tính, tính hợp lí nếu gồm thể:

a) (-30)+ (-50)

b) (-26) + 14 + (-34) + 26


*

*

Câu 13: (2,0 điểm)Thực hiện tại phép tính, tính hợp lý và phải chăng nếu tất cả thể:

a. 24.82 + 24.18 – 100

b. (-26) + 16 + (-34) + 26

c. 

*

Câu 14: (1,5 điểm)Tìm số nguyên x, biết:

a. 3 + x = - 8

b. (35 + x) - 12 = 27

c. 2x + 15 = 31

Câu 15: (1,5 điểm ) thư viện của một trường có khoảng từ 400 mang lại 600 quyển sách. Trường hợp xếp vào giá đựng sách mỗi ngăn 12 quyển, 15 quyển hoặc 18 quyển các vừa đầy đủ ngăn. Tính số sách của thư viện?

Câu 16: (1,5 điểm)

Sân nhà bạn An là hình chữ nhật có chu vi là 30m với chiều rộng 5m.

Bạn đang xem: Tính hợp lý nếu có thể

a. Tính diện tích sân nhà của bạn An.

b. Ba An mong mỏi dùng các viên gạch hình vuông cạnh là 50cm để lát sân. Vậy bố An nên dùng từng nào viên gạch để lát không còn sân kia ?

Câu 17: (0,5 điểm)

Cho A = 20213 và B = 2020.2021.2022 .

Không tính rõ ràng các quý giá của A và B, hãy so sánh A cùng B.


Lớp 6 Toán
1
0

1. Thực hiện phép tính, tính hợp lý và phải chăng nếu tất cả thể:

a) 4 . 12 + 4 . 88. B) 72 - 6 . < 2 . ( 5 + 3 ) : 8 >.

2. Tìm x:

a) 11 + x = 26. B) ( 4x - 15 )3 = 125

 


Lớp 6 Toán
2
0

Bài 2. Triển khai phép tính (tính phải chăng nếu có)a) 34+(-100)+(-34)+100 b) (-2021)+(-999)+21+(-2001)c)73+(-46)+(-54)+27+(-19) d)(-22)+(-14)+17+(-24)+13+30


Lớp 6 Toán
1
0

Bài 1. tiến hành phép tính một cách hợp lý (nếu có thể):

a) 83 + 158 + 17 + 142

b) 57 + 725 + 605 – 57

c) 14 . 42 - 32 . 14

d) 12.35 + 35.182 – 35.94

e) 58.75 + 58.50 – 58.25

f) 18.7 + 65: 13

g) 3.52 + 15.22 – 26:2

h) 791 : 789 + 5.52 – 124

i) 47 – <(45.24 – 52.12):14>

k) 151 – 291 : 288 + 12.3

l) 2345 – 1000 : <19 – 2(21 – 18)2>

m) 128 – <68 + 8(37 – 35)2> : 4


Lớp 6 Toán
2
0

Bài 1. tiến hành phép tính một cách hợp lí (nếu có thể):

a) 83 + 158 + 17 + 142

b) 57 + 725 + 605 – 57

c) 14 . 42 - 32 . 14

d) 12.35 + 35.182 – 35.94

e) 58.75 + 58.50 – 58.25

f) 18.7 + 65: 13

g) 3.52 + 15.22 – 26:2

h) 791 : 789 + 5.52 – 124

i) 47 – <(45.24 – 52.12):14>

k) 151 – 291 : 288 + 12.3

l) 2345 – 1000 : <19 – 2(21 – 18)2>

m) 128 – <68 + 8(37 – 35)2> : 4

 


Lớp 6 Toán
2
2

Bài 1. triển khai phép tính một cách phải chăng (nếu tất cả thể):

a) 83 + 158 + 17 + 142

b) 57 + 725 + 605 – 57

c) 14 . 42 - 32 . 14

d) 12.35 + 35.182 – 35.94

e) 58.75 + 58.50 – 58.25

f) 18.7 + 65: 13

g) 3.52 + 15.22 – 26:2

h) 791 : 789 + 5.52 – 124

i) 47 – <(45.24 – 52.12):14>

k) 151 – 291 : 288 + 12.3

l) 2345 – 1000 : <19 – 2(21 – 18)2>

m) 128 – <68 + 8(37 – 35)2> : 4

 

Bài 2.

Xem thêm: Unit 5 Lớp 9: Getting Started Unit 5 Lớp 9 Sách Mới, Getting Started Unit 5: Wonders Of Vietnam

triển khai phép tính một cách hợp lý (nếu gồm thể):

a) (–5) + 25

b) 136 + (– 136)

c) (– 17) + (– 55)

d) (+ 105) + ( + 275)

e) 25 – 30

f) (– 6) – 10

g) (– 136 ) – (– 74)

h) (–12 – 44) + (–3)

i)

*

k) <461 + (- 78) + 40> + (- 461)

l)

*

m) (29 + 37 + 13) + (10 – 37 – 13)

n) (79 + 32 – 35) – (69 + 12 – 75)

o) –(–125 + 63 + 57) – (–10 – 83 –37)

p) (–2032) – (765 – 2032)

q) (–524) – <(476 + 245) – 45>

r)

*

Bài 3. Search số tự nhiên và thoải mái x, biết:

a) 150 – x = - 9

b) 4(x – 3) = 48

c) 71 – (33 + x) = 26

d) 2(x – 51) = 2.23 + 20

e) 450 : (x – 19) = 50

f) 135 – 5(x + 4) = 35

g) (15 – 6x). 35 = 36

h) 32(x + 4) – 52 = 5.22

i) 4 – ( 7 – x) = 2x – ( 13 – 4)

k) ( 7 – x) – ( 25 + 7 ) = - 25

l) 7x – x = 521 : 519 + 3.22 – 70

m) 2x+1 – 2 = 14

o) 4x + 4x+1 = 320

p) ( 2x +1)3 = 125

q) (x - 2)2 = ( x – 2)5

Bài 4.

a) Thay * bằng các chữ số nào sẽ được số

*
 chia hết cho tất cả 2 cùng 5?

b) núm * bằng những chữ số nào để được số

*
 chia hết đến 3 mà không phân tách hết đến 9?

Bài 5. Tìm chữ số a, b sao cho:

a) Số

*
 chia hết cho tất cả 2; 5 cùng 9. b) Số
*
 chia hết cho cả 2; 3 và 5.

Bài 6. Cô Lan phụ trách đội đề xuất chia số trái cây trong số ấy 80 trái cam, 36 quả quýt và 104 trái mận vào các đĩa các loại bánh kẹo trung thu sao cho số quả mỗi loại trong những đĩa là bởi nhau. Hỏi có thể tạo thành nhiều nhất từng nào đĩa? lúc ấy mỗi đĩa bao gồm bao nhiêu hoa trái mỗi loại?

Bài 7. Bình muốn cắt một tấm bìa hình chữ nhật có size bằng 112 centimet và 140 cm. Bình ý muốn cắt thành các mảnh nhỏ hình vuông bởi nhau thế nào cho tấm bìa được giảm hết không thể mảnh nào. Tính độ nhiều năm cạnh hình vuông có số đo là số đo thoải mái và tự nhiên (đơn vị đo là cm nhỏ tuổi hơn 20cm và to hơn 10 cm).

Bài 8. Học viên của một trường học khi xếp hàng 3, mặt hàng 4, hàng 7, mặt hàng 9 phần đa vừa đầy đủ hàng. Kiếm tìm số học viên của trường, cho biết số học viên của trường trong vòng từ 1600 cho 2000 học tập sinh.

Bài 9. ba xe xe hơi cùng chở vật liệu cho một công trường. Xe trước tiên cứ đôi mươi phút chở được 1 chuyến, xe thứ hai cứ 1/2 tiếng chở được một chuyến và xe đồ vật 3 cứ 40 phút chở được 1 chuyến. Lần đầu tía xe khởi thủy cùng một lúc. Tính khoảng thời hạn ngắn duy nhất để cha xe cùng khởi hành lần lắp thêm hai. Lúc đó mỗi xe cộ chở được mấy chuyến?

Bài 10.

Xem thêm: Top 7 Cách Trị Đầy Bụng Nên Làm Gì Để Hết Chướng Bụng Đầy Hơi?

Một khối học viên khi gia nhập diễu hành ví như xếp hàng 12; 15; 18 rất nhiều dư 7. Hỏi khối gồm bao nhiêu học tập sinh? hiểu được số học sinh trong khoảng tầm từ 350 đến 400 em.