Tin Học 8 Bài Thực Hành 4

     

Tin học tập 8 Bài thực hành thực tế 4: thực hiện câu lệnh điều kiện

Câu hỏi & Bài tập

Bài 1 (trang 52 sgk Tin học tập lớp 8): Viết lịch trình nhập nhị số nguyên a,b khác nhau từ bàn phím và in ra hai số đó ra màn hinh theo máy tự không giảm.

Bạn đang xem: Tin học 8 bài thực hành 4

a. Biểu thị thuật toán.

b. Gõ chương trình.

c. Tìm hiểu ý nghĩa sâu sắc từng câu lệnh. Nhập các bộ dữ liệu (12,53), (65,20) nhằm thử chương trình. Lưu chương trình với thương hiệu Sap_xep.pas

Trả lời:

a. Thuật toán:

- bước 1: Nhập nhì số a và b. Trường hợp a=b thì cho đến bước 4, trái lại đến cách 2.

- cách 2: nếu như a >b thì đổi vị trí của a với b. Ngược lại đến cách 3.

- cách 3: In ra a và b.

- cách 4: ngừng thuật toán.

b. Chương trình:

*

c. Ý nghia câu lệnh

*

- Kết quả:

*

Bài 2 (trang 53 sgk Tin học tập lớp 8): Viết công tác nhập độ cao của đôi bạn trẻ Long với Trang, in ra màn hình tác dụng so sánh độ cao của nhì bạn, ví dụ điển hình "Bạn Long cao hơn". Tham khảo thuật toán trong ví dụ như 5, bài 5.

Xem thêm: Hy Lạp Và Rôma Soạn Bài 4 Lịch Sử 10, Soạn Sử 10 Bài 4 Các Quốc Gia Cổ Đại Phương Tây

a. Gõ chương trình.

b. Lưu chương trình với thương hiệu Aicaohon.pas.

c. Chạy chương trình với các bộ dữ liệu (1.5, 1.6); (1.6, 1.5) và (1.6 , 1.6)

Quan tiếp giáp kết quả, nhạn xét. Tìm chỗ chưa đúng.

d. Sửa lại chương trình.

Trả lời:

a. Chương trình:

*

b. Tên chương trình:

*

c. Kết quả:

*

- với bộ dữ liệu 1.6, 1.5 đang in ra hai dòng là "Ban Long cao hon" và "Hai ban cao bang nhau". Lí vị là vị khi so sánh Long với Trang chương trình sẽ dấn thây 1.6>1.5 cùng in ra kết quả là "Ban Long cao hon". Chương trình liên tiếp chạy và đối chiếu Long cùng Trang thì thấy 1.6>1.5 không nên với yêu cầu, nhưng gặp lệnh else giả dụ Long không nhỏ tuổi hơn Trang thì sẽ in ra "Hai ban cao bang nhau".

d. Sửa lại chương trình:

*

Kết quả:

*

Tham khảo với tìm hiểu chân thành và ý nghĩa của đoạn lịch trình sau đây:

*

Đây là một trong câu lệnh điều kiện lồng nhau.

Xem thêm: Search Results For Xem Trực Tiếp Champions League 2018 Trên Kênh Nào, Ở Đâu?

Ý nghĩa câu lệnh: Nếu chiều cao của long hơn độ cao của trang thì in ra "Ban Long cao hon", còn nếu không và độ cao của Long nhỏ tuổi hơn độ cao của Trang thì in "Bạn Trang cao hơn", ngược lại thì in ra "Hai ban cao bang nhau".

Bài 3 (trang 54 sgk Tin học lớp 8): Dưới đây là chương trình nhập cha số dương a,b cùng c từ bàn phím. Chất vấn và in ra màn hình kết quả kiểm tra ba số đó hoàn toàn có thể là độ dài các cạnh của một tam giác xuất xắc không?