Sách giáo khoa sinh học 10

     

Sách Giáo Khoa Sinh học tập Lớp 10 được bộ giáo dục và Đào Tạo biên soạn và vạc hành. Sách gồm bố phần: trình làng chung về thế giới sống, Sinh học tế bào cùng Sinh học vi sinh vật hỗ trợ đầy đầy đủ công thức, lý thuyết, phương pháp, khái niệm, chuyên đề sinh học …
Bạn đang xem: Sách giáo khoa sinh học 10

PHẦN MỘT. GIỚI THIỆU chung VỀ THẾ GIỚI SỐNG

Bài 1. Những cấp tổ chức của thế giới sốngBài 2. Các giới sinh vật


Xem thêm: Kết Quả Thi Giáo Viên Chủ Nhiệm Giỏi Cấp Tiểu Học, Please Wait

PHẦN HAI. SINH HỌC TẾ BÀO

CHƯƠNG I. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀOBài 3. Những nguyên tố hóa học cùng nướcBài 4. Cacbohiđrat với lipitBài 5. PrôtêinBài 6. Axit nuclêicĐề chất vấn 15 phút – Chương I – Phần 2 – Sinh học tập 10Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương I – Phần 2 – Sinh học 10CHƯƠNG II. CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀOBài 7. Tế bào nhân sơBài 8. Tế bào nhân thựcBài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo)Bài 10. Tế bào nhân thực (tiếp theo)Bài 11. Vận chuyển những chất qua màng sinh chấtBài 12. Thực hành: Thí nghiệm co và phản teo nguyên sinhĐề khám nghiệm 15 phút – Chương II – Phần 2 – Sinh học tập 10Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương II – Phần 2 – Sinh học 10CHƯƠNG III. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG vào TẾ BÀOBài 13. Tổng quan về năng lượng và gửi hóa vật dụng chấtBài 14. Enzim cùng vai trò của enzim trong quy trình chuyển hóa thứ chấtBài 15. Thực hành: một số thí nghiệm về enzimBài 16. Thở tế bàoBài 17. Quang quẻ hợpĐề bình chọn 15 phút – Chương III – Phần 2 – Sinh học tập 10Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) – Chương III – Phần 2 – Sinh học 10CHƯƠNG IV. PHÂN BÀOBài 18. Chu kì tế bào và quy trình nguyên phânBài 19. Giảm phânBài 20. Thực hành: quan sát những kì của nguyên phân bên trên tiêu phiên bản rễ hànhBài 21. Ôn tập phần sinh học tế bàoĐề soát sổ 15 phút – Chương IV – Phần 2 – Sinh học 10Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương IV – Phần 2 – Sinh học 10


Xem thêm: Sách Tiếng Việt Lớp 4 Trang 54, Tiếng Việt Lớp 4

PHẦN BA. SINH HỌC VI SINH VẬT

CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬTBài 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật hóa học và tích điện ở vi sinh vậtBài 23. Quy trình tổng hợp cùng phân giải các chất sinh hoạt vi sinh vậtBài 24. Thực hành: Lên men êtilic và lacticĐề chất vấn 15 phút – Chương I – Phần 3 – Sinh học tập 10Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương I – Phần 3 – Sinh học tập 10CHƯƠNG II. SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬTBài 25. Sinh trưởng của vi sinh vậtBài 26. Tạo thành của vi sinh vậtBài 27. Các yếu tố tác động đến sinh trưởng của vi sinh vậtBài 28. Thực hành: quan lại sát một trong những vi sinh vậtĐề đánh giá 15 phút – Chương II – Phần 3 – Sinh học tập 10Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) – Chương II – Phần 3 – Sinh học tập 10CHƯƠNG III. Virus VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄMBài 29. Kết cấu các nhiều loại virutBài 30. Sự nhân lên của virut vào tế bào chủBài 31. Virut gây bệnh. Ứng dụng của virut trong thực tiễnBài 32. Bệnh truyền nhiễm và miễn dịchBài 33. Ôn tập phần sinh học tập vi sinh vậtĐề kiểm soát 15 phút – Chương III – Phần 3 – Sinh học tập 10Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) – Chương III – Phần 3 – Sinh học 10