Phương pháp giải bài tập amin

     

Như các em đang biết, khi thay thế nguyên tử H vào phân tử NH3 bằng gốc hidrocacbon ta chiếm được AMIN. Về đặc thù hóa học, AMIN bao gồm tính bazơ và bao gồm phản ứng cụ ở team thơm Anilin.

Bạn đang xem: Phương pháp giải bài tập amin


Ngoài các câu hỏi dạng trắc nghiệm phần lý thuyết, chúng ta cùng rèn luyện qua những bài tập về AMIN với câu chữ vận dụng đặc điểm hóa học với phản ứng đốt cháy của AMIN qua bài viết này. 

° Dạng 1: Amin tác dụng với hỗn hợp axit, muối

* kiến thức và kỹ năng vận dụng

• thực chất của phản nghịch ứng là đội chức amin phản nghịch ứng với ion H+ tạo thành muối amoni (Phản ứng xảy ra tương tự như với amin bậc 2, bậc 3).

 -NH2 + H+ → -NH3+

• những amin no có khả năng phản ứng được với hỗn hợp muối của một vài kim các loại tạo hidroxit kết tủa

 *Ví dụ: -NH2 + Fe3+ + H2O → -NH3+ + Fe(OH)3

> Lưu ý: + NH3 không có tác dụng hòa tan được Al(OH)3 (Khác với dung dịch kiềm)

 + NH3 không sản xuất kết tủa với muối bột của dung dịch đồng, bạc,...

* bài bác tập 1: Cho 10 gam amin đối chọi chức X bội phản ứng trọn vẹn với HCl (dư), thu được 15 gam muối. Viết số đồng phân kết cấu của X?

* Lời giải:

- Áp dụng định khí cụ bảo toàn khối lượng ta có:

 mHCl pư = mmuối – mX

⇒ mHCl = 15 – 10 = 5 gam

⇒ nHCl = 5/36,5 (mol)

- Ta bao gồm : nX = nHCl = 5/36,5 (X là amin đối chọi chức yêu cầu sẽ làm phản ứng cùng với HCl theo tỉ lệ thành phần 1:1)

⇒ MX = 10/ (5/36,5) = 73 (g/mol)

⇒ X là : C4H11N

* Các đồng phân của X là:

+Amin bậc 1:

 CH3-CH2-CH2-CH2-NH2

 CH3-CH2-CH(NH2)-CH3

 CH3-CH(CH3)-CH2-NH2

 (CH3)2-C(NH2)-CH3

+Amin bậc 2:

 CH3-NH-CH2-CH2-CH3

 CH3-NH-CH(CH3)-CH3

 CH3-CH2-NH-CH2-CH3

 +Amin bậc 3: (CH3)2N-CH2-CH3

* bài tập 2: Hỗn hòa hợp X bao gồm metylamin, etylamin cùng propylamin có tổng khối lượng 21,6 gam là với tỉ lệ về số mol là 1 : 2 : 1. Cho tất cả hổn hợp X trên tác dụng hết với dung dịch HCl thu được dung dịch chứa từng nào gam muối ?

* Lời giải:

- bởi tỉ lệ mol metylamin, etylamin cùng propylamin là 1:2:1 nên được gọi số mol của CH3NH2 là x thì số mol C2H5NH2, C3H7NH2 lần lượt là 2x, x (mol).

- Theo bài xích ra, cân nặng của 3 amin là 21,6 gam, bắt buộc có:

 31x + 45.2x + 59x = 21,6 ⇒ x = 0,12

- toàn bô mol của 3 amin là: 0,12 + 0,12 .2 + 0,12 = 0,48 (mol)

⇒ nHCl = nAmin = 0,48(mol).

- Áp dụng định giải pháp bảo toàn cân nặng ta có:

 mAmin + mHCl = mMuối

⇒ mMuối = 21,6 + 0,48 . 36,5 = 39,12(g).

Xem thêm: Cách Vệ Sinh Vùng Kín Cho Bé Gái, Top 4 Sai Lầm Của Cha Mẹ

* bài bác tập 3: Cho 21,9 gam amin đối kháng chức X bội nghịch ứng hoàn toàn với hỗn hợp FeCl3 (dư), thu được 10,7 gam kết tủa. Search số đồng phân cấu trúc bậc 1 của X?

* Lời giải:

- Ta tất cả phương trình phản nghịch ứng:

 3RNH2 + Fe3+ + H2O → 3+ + Fe(OH)3 (1)

- Theo bài ra, ta có: nFe(OH)3 = m/M = 10,7/107 = 0,1 (mol)

-Theo PTPƯ: nAmin = 3nFe(OH)3 = 3.0,1 = 0,3 (mol).

⇒ khối lượng mol của amin là: 21,9 : 0,3 = 73 gam/mol

⇒ X là C4H9NH2

⇒ Số đồng phân kết cấu bậc 1 của X là:

 CH3-CH2-CH2-CH2-NH2

 CH3-CH2-CH(NH2)-CH3

 CH3-CH(CH3)-CH2-NH2

 CH3-C(CH3)(NH2)-CH3

° Dạng 2: vấn đề đốt cháy AMIN

* Kiến thức vận dụng:

• Ta xét amin no, đối chọi chức mạch hở:

 

*

• từ phương trình đốt cháy AMIN trên, ta thấy:

 + tỉ trọng số mol khí CO2 và H2O là: 

*

 + Số mol Amin tính theo CO2 và H2O là: 

*

* bài bác tập 1: Đốt cháy hoàn toàn hỗn vừa lòng hai amin no, đơn chức, là đồng đẳng liên tiếp, nhận được 2,24 lít khí CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Tìm cách làm phân tử của 2 amin?

* Lời giải:

- Theo bài xích ra, ta có: nH2O = m/M = 3,6/18 = 0,2 (mol)

 nCO2 = V/22,4 = 2,24/22,4 = 0,1 (mol)

- Gọi bí quyết trung bình của 2 amin là: 

*

- PTPƯ cháy của amin:

*

1 mol

*
 mol
*
 mol

0,1 0,2 (mol)

Cách 1: nhờ vào chỉ số của PTPƯ:

- Theo PTPƯ ta có:

*

- vì 2 amin thuộc dãy đồng đẳng liên tiếp

⇒ cách làm của 2 amin là CH3NH2 và C2H5NH2

Cách 2: Tính theo tỉ lệ mol C trong amin

 


 

*

- Số nguyên tử C trung bình gồm trong tất cả hổn hợp amin là:

*

- vì chưng 2 amin thuộc dãy đồng đẳng liên tiếp

⇒ công thức của 2 amin là CH3NH2 cùng C2H5NH2

* bài tập 2: Khi đốt cháy trọn vẹn một amin đối kháng chức X, nhận được 16,80 lít khí CO2 ; 2,80 lít N2 (các thể tích đo sống đktc) cùng 20,25 gam H2O. Tim CTPT của X?

* Lời giải:

 nN2 = 2,8 : 22,4 = 0,125 (mol)

 nAmin = nN (có trong amin) = 0,125.2 = 0,25 (mol)

 n CO2 = 16,8/22,4 = 0,75 (mol)

⇒ Số nguyên tử C có trong amin là: 0,75/0,25 = 3

 n H2O = 20,25/18 = 1,125 (mol)

⇒ Số nguyên tử H có trong amin là: (1,125.2) : 0,25 = 9

⇒ CTPT của amin là: C3H9N

° Dạng 3: bội phản ứng của amin với HNO2 và bội phản ứng cầm ở vòng benzen

* Kiến thức vận dụng

• Amin bậc một chức năng với axit nitrơ ở nhiệt độ thường cho ancol hoặc phenol và giải phóng nitơ. Lấy ví dụ :

 C2H5NH2+HONO→ C2H5OH + N2 + H2O

• Anilin và các amin thơm bậc một công dụng với axit nitrơ ở nhiệt độ thấp (0 - 5oC) cho muối điazoni :

 C6H5NH2+ HONO + HCl 

*
 +Cl- + 2H2O

 C6H5N2+Cl-: phenylđiazoni clorua

* bài bác tập 1: a) Tính thể tích nước brom 3% (D=1,3g/ml) nên để điều chế 4,4 gam tribromanilin.

b) Tính khối lượng anilin gồm trong hỗn hợp A hiểu được khi cho tính năng vào nước brom thì nhận được 6,6 gam kết tủa trắng. Mang sử hiệu suất của cả nhì trường hợp là 100%.

* Lời giải:

- Phương trình phản bội ứng:

*

a) theo bài ra, ta có: nC6H2Br3NH3 = m/M = 4,4/330 (mol).

- Theo PTPƯ: nBr2 = 3.nC6H2Br3NH3 = (3.4,4)/330 = 13,2/330 (mol).

⇒ khối lượng Br2 trong C6H2Br3NH3 là: mBr2 = (13,2.160)/330 = 6,4 (g).

Xem thêm: Quy Tắc Dấu Ngoặc Sách Giáo Khoa Toán Lớp 6 Quy Tắc Dấu Ngoặc

- tự công thức: C% = (mct/mdd).100%

⇒ Khối lượng dung dịch Br2 (3%) là: mdd Br2 = (mct)/(C%) = (6,4)/(3%) = (6,4.100/3) = 640/3 (g).

* bài tập 2: Cho 0,1 mol etylamin công dụng hết với dung dịch HNO2 dư thu được V lít khí N2. Tìm cực hiếm của V?

* Lời giải:

C2H5NH2 + HNO2 → C2H5OH + N2 + H2O

0,1 mol → 0,1 mol

⇒ V = 0,1.22,4 = 2,24 lít

* bài tập 3: Hỗn thích hợp 1,07 gam hai amin đơn chức số 1 kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng bội nghịch ứng vừa hết với axit Nitrơ ở ánh sáng thường tạo cho dung dịch X. đến X phản bội ứng với na dư nhận được 0,03 mol H2. Bí quyết 2 amin là