MUỐI TÁC DỤNG VỚI MUỐI

     

Trong nội dung bài viết dưới đây, công ty chúng tôi sẽ chia sẻ các tính chất hóa học của muối và các dạng bài tập của đặc điểm hóa học của muối bột thường chạm chán có lời giải chi tiết để các bạn vận dụng vào làm bài bác tập dễ dàng và chính xác nhất.

Bạn đang xem: Muối tác dụng với muối


Tính hóa chất của muối

1. Muối chức năng với kim loại

Dung dịch muối gồm thể tính năng với sắt kẽm kim loại tạo thành muối new và kim loại mới.

Điều kiện: sắt kẽm kim loại mạnh rộng đẩy kim loại yếu hơn thoát ra khỏi muối

Ví dụ:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓

2. Muối tác dụng với axit

Muối tất cả thể tác dụng được với axit sinh sản thành muối mới và axit mới.

Điều kiện: Axit bắt đầu yếu rộng axit làm phản ứng hoặc muối bắt đầu không tan trong axit mới

Ví dụ: bé dại vài giọt hỗn hợp axit sunfuric vào ống nghiệm đựng hỗn hợp muối bari clorua BaCl2.

Hiện tượng: tất cả kết tủa white xuất hiện.

Giải thích: phản bội ứng tạo ra thành muối hạt BaSO4 màu trắng, không tan vào axit.

H2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2HCl

3. Muối công dụng với hỗn hợp muối

Hai dung dịch muối bao gồm thể công dụng với nhau tạo nên thành nhị muối mới.

Điều kiện: 1 hoặc 2 muối là chất kết tủa

Ví dụ:

NaCl + AgNO3 → AgCl ↓+ NaNO3

Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2NaCl

4. Muối tác dụng với hỗn hợp bazơ

Dung dịch muối có thể tính năng với hỗn hợp bazơ tạo ra thành muối bắt đầu và bazơ mới.

Điều kiện: 1 hoặc 2 chất sản phẩm là chất kết tủa

Ví dụ: phản nghịch ứng giữa dung dịch muối đồng sunfat CuSO4 với dung dịch natri hidroxit NaOH.

Hiện tượng: lộ diện chất không tan blue color lơ.

Giải thích: muối hạt CuSO4 tác dụng với hỗn hợp NaOH tạo ra chất không tan màu xanh lá cây là đồng (II) hidroxit.

CuSO4 + NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4

Dung dịch muối khác cũng có thể chức năng với dung dịch bazơ tạo ra chất ko tan. Ví dụ, muối Na2CO3 phản ứng với Ba(OH)2 tạo nên BaCO3 không tan:

Na2CO3 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + 2NaOH

5. Phản nghịch ứng phân bỏ muối

Nhiều muối hạt bị phân diệt ở ánh sáng cao như: KClO3, KMnO4, CaCO3,…

Ví dụ:

2KClO3 →t0 2KCl + 3O2

2KMnO4 t→t0 K2MnO4 + MnO2 + O2

CaCO3 →t0 CaO + O2

Bài tập về đặc điểm hóa học của muối

Ví dụ 1: Hãy chỉ ra một hỗn hợp muối khi chức năng với một dung dịch hóa học khác thì tạo ra:

a) hóa học khí.

b) chất kết tủa.

Viết những phương trình hóa học.

Lời giải

a) tạo ra chất khí, lấy ví dụ như muối cacbonat (CaCO3, Na2CO3, NaHCO3) hoặc dung dịch muối sunfit (Na2SO3) chức năng với axit (HCl, H2SO4 loãng):

CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 + CO2 ↑ + H2O

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 ↑ + H2O

Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 ↑ + H2O

b) Tạo hóa học kết tủa, ví dụ dung dịch muối (BaCl2, Ba(CH3COO)2, Ba(NO3)2 …) tác dụng với hỗn hợp H2SO4 tạo ra kết tủa BaSO4.

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 ↓ + 2HCl

Ba(CH3COO)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2CH3COOH

Hoặc gần như dung dịch muối hạt bari chức năng với dung dịch muối cacbonat (Na2CO3, K2CO3) tạo thành BaCO3 kết tủa.

Ba(NO3)2 + Na2CO3 → BaCO3 ↓ + 2NaNO3.

Ví dụ 2: gồm 3 lọ ko nhãn, mỗi lọ đựng hỗn hợp muối sau: CuSO4, AgNO3, NaCl. Hãy dùng số đông dung dịch gồm sẵn trong phòng nghiên cứu để nhận thấy chất đựng trong mỗi lọ. Viết các phương trình hóa học.

Lời giải

Trích mẫu thử cùng đánh số vật dụng tự:

– dùng dd NaCl có sẵn trong phòng nghiên cứu lần lượt bỏ vào từng chủng loại thử trên:

+ bao gồm kết tủa trắng mở ra đó là thành phầm của AgNO3.

Xem thêm: Trước Clip Nóng Của Ngân 98 Và 2 Quả Chuối Thần Thánh, Ngân 98 Và Quả Chuối Full Hd

PTHH: NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

+ không có hiện tượng gì là CuSO4 với NaCl

– sử dụng dung dịch NaOH bao gồm trong chống thí nghiệm cho vô 2 mẫu còn lại:

+ mẫu nào gồm kết tủa đó là thành phầm của CuSO4.

PTHH: CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4.

+ còn sót lại là NaCl.

Ví dụ 3: gồm có dung dịch muối hạt sau: Mg(NO3)2, CuCl2. Hãy cho biết thêm muối nào có thể tác dụng với:

a) dung dịch NaOH.

b) hỗn hợp HCl.

c) dung dịch AgNO3.

Nếu tất cả phản ứng, hãy viết các phương trình hóa học.

Lời giải:

a) chức năng với dung dịch NaOH là dung dịch những muối Mg(NO3)2 với CuCl2 vày sinh ra

Mg(OH)2 kết tủa, Cu(OH)2 kết tủa.

Mg(NO3)2 + 2NaOH → Mg(OH)2 ↓ + 2NaNO3

CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 ↓ + 2NaCl

b) không muối nào công dụng với dung dịch HCl.

c) tính năng với dung dịch AgNO3 là hỗn hợp muối CuCl2 sản xuất AgCl kết tủa trắng.

CuCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl ↓ + Cu(NO3)2.

Ví dụ 4: Trộn 30ml dung dịch bao gồm chứa 2,22 g CaCl2 cùng với 70 ml dung dịch có chứa 1,7 g AgNO3.

a) Hãy cho biết thêm hiện tượng quan liền kề được và viết phương trình hóa học.

b) Tính cân nặng chất rắn sinh ra.

c) Tính nồng độ mol của chất còn lại trong dung dịch sau bội nghịch ứng. Cho rằng thể tích của dung dịch đổi khác không đáng kể.

Lời giải:

a) Phương trình bội phản ứng CaCl2(dd) + 2AgNO3 → 2AgCl (r) + Ca(NO3)2 (dd)

Hiện tượng quan sát được: tạo ra chất ko tan, color trắng, lắng dần dần xuống lòng cốc chính là AgCl

b) MCaCl2 = 40 + 35,5. 2 = 111g/mol ; MAgNO3 = 108 + 14 + 16.3 = 170g / mol

nCaCl2 = 2,22 : 111 = 0,02 mol

nAgNO3 = 1,7 : 170 = 0,01 mol

Tỉ lệ mol: 0,02/1 > 0,01/2 ⇒ AgNO3 bội phản ứng hết, CaCl2 dư.

Theo pt: nAgCl = nAgNO3 = 0,01 (mol) ⇒ mAgCl = 0,01. 143,5 = 1,435 (g)

c) Chất còn sót lại sau bội phản ứng: Ca(NO3)2 và CaCl2 dư

Theo pt:

*


Ví dụ 5: cho 200g hỗn hợp Ba(OH)2 17,1% vào 500g dung dịch tất cả hổn hợp (NH4)2SO4 1,32% cùng CuSO4 2%. Sau khi ngừng tất cả các phản ứng ta thu được khí A, kết tủa B cùng dung dịch C.

Xem thêm: Những Điều Cần Biết Khi Mang Thai Lần Đầu Để Bé Phát Triển Tốt Nhất

a/ Tính thể tích khí A (đktc)

b/ mang kết tủa B rửa sạch với nung ở nhiệt cao đến cân nặng không đổi thì được từng nào gam rắn?

c/ Tính nồng độ % của những chất trong C.

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

a/ Khí A là NH3 rất có thể tích là 2,24 lit

b/ cân nặng BaSO4 = 0,1125 . 233 = 26,2g cùng mCuO = 0,0625 . 80 = 5g

mdd = Tổng khối lượng các chất đem trộn – mkết tủa – mkhí

mdd = 500 + 200 – 26,21 – 6,12 – 1,7 = 666g

Nồng độ % của hỗn hợp Ba(OH)2 = 2,25%

Ví dụ 6:

Trong chống thí nghiệm, fan ta hay được dùng muối KNO3 để điều chế khí oxi bởi phản ứng phân hủy. Để pha chế 1,12 lít khí O2 (đktc) thì cân nặng muối đề xuất dùng là

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

nO2= 1,12: 22,4 = 0,05 mol

PTHH: 2KNO3 →t0 2KNO2 + O2

Theo phương trình:

nKNO3 = 2.nO2 = 0,1mol ⇒mKNO3 = 0,1.101= 10,1gam

Hy vọng với những kỹ năng về tính chất hóa học của muối có thể giúp bạn vận dụng vào làm bài tập gấp rút và chính xác nhất