Mẫu 03b-bnv/2007

     

chủng loại 03b-BNV/2007 phiếu chuyển giấy má cán bộ, công chức chủng loại 03b-BNV/2007 phiếu chuyển giấy má cán bộ, công chức là mẫu mã phiếu được lập ra để ghi chép về vấn đề chuyển giấy tờ cán bộ, công chức. Chủng loại nêu rõ câu chữ chuyển giấy má… Mời người hâm mộ cùng tham khảo rõ ràng và thiết lập về trên đây. Chủng loại công văn báo cáo cán bộ, công chức, nhân viên cấp dưới tới tuổi về hưu Mẫu đưa ra quyết định điều hễ công chức, nhân viên cấp dưới Mẫu kế hoạch tập huấn, tu dưỡng công chức, nhân viên cấp dưới Nội dung căn bạn dạng của mẫu 03b-BNV/2007 phiếu chuyển giấy má cán bộ, công chức như sau: PHIẾU CHUYỂN HỒ SƠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Mã số giấy tờ CBCC:………………… Họ với tên khai sinh trên giấy tờ má: ………………………………………………………………… tên thường gọi khác:…………………………………………………………., 5 sinh: ….. Chức vụ, đơn vị công việc cũ: ……………………………………………………………………. Đơn vị các bước mới ………………………………………………………………………………… sách vở được gửi đi bao gồm các thành phần sau:

STT

Tên/nội dung tài liệu

Số tờ/số bản

Ghi chú

(Nếu số lượng tài liệu nhiều hơn thế số chiếc trên đây, thì lập bảng kê kèm theo mẫu mã này)

Người nhận(Ký, ghi rõ họ tên)

Người giao(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chức năng điều hành giấy má(Ký, ghi rõ họ tên, đóng góp dấu)

Mẫu 03b-BNV/2007 phiếu chuyển giấy má cán bộ, công chức

TagsThủ tục hành chính

#Mẫu #phiếu #chuyển #hồ #sơ #cán #bộ #công #chức
Bạn đang xem: Mẫu 03b-bnv/2007

Mẫu 03b-BNV / 2007 chủng loại phiếu gửi giấy má cán bộ, công chức

Mẫu phiếu gửi giấy má cán bộ, công chức 03b-BNV / 2007 là mẫu sổ đăng ký vận chuyển giấy má cán bộ, công chức.

Xem thêm: National Survey: Students’ Feelings About High School Are Mostly NegativeXem thêm: Những Lợi Ích Của Việc Sử Dụng Máy Tính ? Lợi Ích Nếu Biết Dùng Máy Vi Tính

Biểu mẫu nêu rõ câu chữ chuyển văn bản …
Mời người hâm mộ cùng tham khảo cụ thể và download về trên đây.

Công văn chào làng cho cán bộ, công chức, nhân viên cấp dưới tới tuổi nghỉ ngơi hưu

Mẫu ra quyết định điều động công chức, nhân viên

Mẫu chiến lược tập huấn, tu dưỡng công chức, nhân viên

Nội dung căn bản của chủng loại hình chuyển động công chức, nhân viên cấp dưới 03b-BNV / 2007 như sau:

THAY ĐỔI NHÂN VIÊN VÀ VIÊN CHỨC

Số tệp CBC:

Họ và tên khai sinh trong đơn: ……………………………………………………

Tên khác:,., 5 sinh: ……

Nơi sản phẩm công nghệ nhất, đơn vị chức năng công việc: …………………………………………………….

Đơn vị công việc mới ………………………………………………………………………………………………

Giấy tờ được chuyển có những thành phần sau:

STT

Tên / nội dung tài liệu

Số lượng tab / số bản sao

Ghi chú

(Nếu con số tài liệu vượt quá số mẫu trên thì lập list theo mẫu này)

Người nhận(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

Giao(Ký, ghi rõ chúng ta tên)

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chức năng điều hành giấy má(Chữ ký, chúng ta tên, đóng góp dấu)

Mẫu 03b-BNV / 2007 mẫu mã phiếu chuyển giấy má cán bộ, công chức

*


Mẫu phiếu chuyển giấy má cán bộ, công chức

mẫu 03b-BNV/2007 phiếu đưa giấy má cán bộ, công chức mẫu mã 03b-BNV/2007 phiếu chuyển giấy má cán bộ, công chức là chủng loại phiếu được lập ra để ghi chép về câu hỏi chuyển giấy tờ cán bộ, công chức. Chủng loại nêu rõ ngôn từ chuyển giấy má… Mời fan hâm mộ cùng tham khảo ví dụ và thiết lập về trên đây. Mẫu mã công văn báo cáo cán bộ, công chức, nhân viên tới tuổi về hưu Mẫu đưa ra quyết định điều đụng công chức, nhân viên Mẫu planer tập huấn, tu dưỡng công chức, nhân viên cấp dưới Nội dung căn bạn dạng của mẫu mã 03b-BNV/2007 phiếu gửi giấy má cán bộ, công chức như sau: PHIẾU CHUYỂN HỒ SƠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Mã số giấy má CBCC:………………… Họ với tên khai sinh trên chứng từ má: ………………………………………………………………… tên thường gọi khác:…………………………………………………………., 5 sinh: ….. Chức vụ, đối kháng vị các bước cũ: ……………………………………………………………………. Đơn vị quá trình mới ………………………………………………………………………………… giấy tờ được chuyển đi bao gồm các nguyên tố sau:

STT

Tên/nội dung tài liệu

Số tờ/số bản

Ghi chú

(Nếu số lượng tài liệu nhiều hơn nữa số chiếc trên đây, thì lập bảng kê kèm theo mẫu này)