Lũy Thừa Của Một Số Tự Nhiên

     

Áp dụng công thức: $underbrace a.a.a.....a_n, mthua, mso$$ = a^n;$$a^m.a^n = a^m + n;a^m:a^n = a^m - nleft( a e 0,m ge n ight).$

Dạng 2: Nhân; chia hai lũy thừa thuộc cơ số

Phương pháp giải


Áp dụng công thức:$a^m.a^n = a^m + n;a^m:a^n = a^m - nleft( a e 0,m ge n ight).$

Dạng 3: So sánh những số viết dưới dạng lũy thừa

Phương pháp giải

Để so sánh những số viết dưới dạng lũy thừa, ta rất có thể làm theo:

Cách 1: Đưa về thuộc cơ số là số tự nhiên, rồi đối chiếu hai số mũ

Nếu (m > n) thì (a^m > a^n)

Cách 2: Đưa về thuộc số nón rồi đối chiếu hai cơ số

Nếu (a > b) thì (a^m > b^m)

Cách 3: Tính cụ thể rồi so sánh

Ngoài ra ta còn sử dụng đặc điểm bắc cầu: nếu như (a
Bài tập
Bài 64 trang 29 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:

a, $2^3.2^2.2^4$

b, $10^2.10^3.10^5$

c, $x.x^5$

d, $a^3.a^2.a^5$


Bài 72 trang 31 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Số chủ yếu phươnglà số bằng bình phương của một số tự nhiên (ví dụ 0, 1, 4, 9, 16, ...). Từng tổng sau bao gồm là một trong những chính phương không?

a) 13+ 23

b) 13+ 23+ 33

c) 13+ 23+ 33+ 43


Bài 71 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tìm số tự nhiên và thoải mái c, biết rằng với mọi $nin mathbbN^*$ ta bao gồm :

a) $c^n=1$

b) $c^n=0$


Bài 70 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết những số : 987 ; 2564 ; $overlineabcde$ dưới dạng tổng những lũy thừa của 10.

Bạn đang xem: Lũy thừa của một số tự nhiên


Bài 69 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Điền chữ Đ (đúng ) hoặc chứ S (sai) vào ô vuông:

a) 33. 34bằng:312☐912☐37☐67☐

b) 55: 5 bằng:55☐54☐53☐14☐

c) 23. 42bằng:86☐65☐27☐26☐


Bài 68 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tính bằng hai cách:

Cách 1: Tính số bị chia, tính số chia rồi tính thương.

Cách 2: chia hai lũy thừa cùng cơ số rồi tính kết quả

a) $2^10:2^8$

b) $4^6:4^3$

c) $8^5:8^4$

d) $7^4:7^4$


Bài 67 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết công dụng mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a) $3^8:3^4$

b) $10^8:10^2$

c) $a^6:a,,(a e 0)$


Bài 66 trang 29 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Đố: Ta biết $11^2=121$ với $111^2=12321$.

Hãy dự đoán: $1111^2$ bằng bao nhiêu ? khám nghiệm lại dự đoán đó.


Bài 65 trang 29 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Bằng phương pháp tính, em hãy cho thấy số nào lớn hơn trong nhì số sau?

a) $2^3$ với $3^2$

b) $2^4$ cùng $4^2$

c) $2^5$ cùng $5^2$

d) $2^10$ cùng 100


Bài 56 trang 17 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết gọn những tích sau bằng cách dùng lũy thừa.

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Việc Part Time Cho Sinh Viên Làm Thêm, Mẫu Đơn Xin Làm Thêm

a) 5.5.5.5.5.5; b) 6.6.6.3.2

c) 2.2.2.3.3; d) 100.10.10.10


Bài 63 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Điền lốt "X" vào ô say mê hợp:

Câu

Đúng

Sai

a) 23. 22= 26

b) 23. 22= 25

c) 54. 5 = 54


Bài 62 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

a) Tính $10^2,,;,,10^3,,;,,,10^4,,;,,10^5,,;,,10^6$

b) Viết mỗisố sau bên dưới dạng lũy quá của 10

1 000; 1 000 000; 1 tỉ; 100 ... 0 12 chữ số 0


Bài 61 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Trong những số sau, số như thế nào là lũy thừa của một số trong những tự nhiên cùng với số mũ lớn hơn 1 (chú ý rằng bao hàm số có không ít cách viết bên dưới dạng lũy thừa):

8, 16, 20, 27, 60, 64, 81, 90, 100


Bài 60 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a, $3^3.3^4$ b, $5^2.5^7$ c, $7^5.7$


Bài 59 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

a)Lập bảng lập phương các số thoải mái và tự nhiên từ 0 mang lại 10.

b)Viết từng số sau thành lập phương của một số tự nhiên: 27; 125; 216.


Bài 58 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

a)Lập bảng bình phương những số tự nhiên từ 0 mang đến 20.

Xem thêm: Soạn Ngữ Văn Bài Bài Học Đường Đời Đầu Tiên Ngắn Gọn, Soạn Bài Bài Học Đường Đời Đầu Tiên (Chi Tiết)

b)Viết từng số sau thành bình phương của một vài tự nhiên: 64; 169; 196.


Bài 57 trang 17 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tính giá trị các lũy vượt sau:

a) $2^3,,2^4,,2^5,,2^6,,2^7,,2^8,,2^9$,$2^10$

b) $3^2,,3^3,,3^4,,3^5$

c) $4^2,,4^3,,4^4$

d) $5^2,,5^3,,5^4$

e) $6^2,,6^3,,6^4$


Mục lục - Toán 6
CHƯƠNG I: ÔN TẬP BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN
bài bác 1: Tập hợp, thành phần của tập thích hợp
bài xích 2: Tập hợp những số tự nhiên. Cách ghi số tự nhiên
bài bác 3: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp nhỏ
bài 4: Phép cộng và phép nhân
bài xích 5: Phép trừ cùng phép phân tách
bài xích 6: Lũy vượt với số nón tự nhiên. Nhân-chia nhì lũy thừa cùng cơ số
bài xích 7: máy tự thực hiện phép tính
bài bác 8: đặc thù chia không còn của một tổng
bài xích 9: dấu hiệu chia hết mang lại 2;3; 5 với 9
bài bác 10: Ước cùng bội
bài 11: Số nguyên tố, vừa lòng số
bài xích 12: Phân tích một số ra quá số thành phần
bài xích 13: Ước phổ biến và bội chung
bài 14: Ước chung béo nhất, bội chung nhỏ dại nhất
bài bác 15: Ôn tập chương 1: Ôn tập, ngã túc về số tự nhiên
CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN
bài bác 1: Tập hợp các số nguyên
bài bác 2: lắp thêm tự trong tập hợp các số nguyên
bài bác 3: cùng hai số nguyên cùng dấu
bài 4: cộng hai số nguyên khác vệt
bài xích 5: tính chất của phép cộng những số nguyên
bài xích 6: Phép trừ nhị số nguyên
bài xích 7: Qui tắc vệt ngoặc
bài bác 8: Qui tắc đưa vế
bài xích 9: Nhân hai số nguyên và tính chất
bài bác 10: Bội và mong của một số nguyên
bài bác 11: Ôn tập chương 2: Số nguyên
CHƯƠNG 3: PHÂN SỐ
bài xích 1: không ngừng mở rộng khái niệm phân số. Phân số đều nhau
bài bác 2: tính chất cơ bản của phân số
bài xích 3: Qui đồng chủng loại số những phân số. đối chiếu phân số
bài bác 4: Phép cộng phân số. đặc thù cơ phiên bản của phép cùng phân số
bài 5: Phép trừ phân số
bài xích 6: Phép nhân phân số và tính chất cơ bản
bài bác 7: Phép phân chia phân số
bài bác 8: hỗn số Số thập phân xác suất
bài xích 9: tía bài toán cơ bạn dạng của phân số
bài xích 10: Ôn tập chương 3: Phân số
CHƯƠNG 4: ĐOẠN THẲNG
bài 1: Điểm. Đường thẳng
bài xích 2: cha điểm thẳng mặt hàng
bài bác 3: Đường thẳng trải qua hai điểm
bài bác 4: Tia
bài xích 5: Đoạn thẳng. Độ lâu năm đoạn thẳng. Lúc nào thì AM+MB=AB?
bài 6: Trung điểm của đoạn trực tiếp
bài xích 7: Ôn tập chương 4: Đoạn trực tiếp
CHƯƠNG 5: GÓC
bài 1: Nửa mặt phẳng
bài xích 2: Góc. Số đo góc
bài bác 3: bao giờ thì góc xOy+góc yOz bằng góc xOz?
bài bác 4: Tia phân giác của một góc
bài bác 5: Đường tròn
bài xích 6: Tam giác
bài 7: Ôn tập chương 5: Góc
*

*

học tập toán trực tuyến, tra cứu kiếm tư liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.