Lũy thừa của 1 số hữu tỉ

     

Hãy rút ra nhận xét về vệt của lũy quá với số mũ chẵn cùng lũy quá với số nón lẻ của một trong những hữu tỉ âm

Trả lời

Lũy vượt với số nón chẵn của một trong những âm là một số dương, lũy vượt với số mũ lẻ của một số âm là một vài âm.

Ví dụ 3. (Bài 29 tr.19 SGK)

Viết số 16/81 bên dưới dạng một lũy thừa, ví dụ như

*
 . Hãy tìm những cách viết khác

Trả lời 

Các biện pháp viết khác:

Ví dụ 4. (Bài 32 tr.19 SGK)

Đố: nên chọn lựa hai chữ số sao cho có thể viết nhị chữ số đó thành một lũy thừa để được tác dụng là số nguyên dương bé dại nhất. (Chọn được càng các càng tốt)

Trả lời

Số nguyên dương nhỏ dại nhất là 1. Ta có:

Ví dụ 5. (Bài 33 tr.20 SGK)

Dùng máy tính bỏ túi nhằm tính:

Đáp số:

Dạng 2. TÍNH TÍCH VÀ THƯƠNG CỦA nhị LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ

Phương pháp giải 

Áp dụng các công thức tính tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số

*
*
(x ≠ 0, m ≥ n)

Ví dụ 6. (Bài 30 tr.19 SGK)

Tìm x, biết: 

*

Hướng dẫn

Dạng 3. TÍNH LŨY THỪA CỦA MỘT LŨY THỪA 

Phương pháp giải 

Áp dụng công thức tính lũy quá của một lũy thừa:

*

Chú ý:

– trong nhiều trường hòa hợp ta phải thực hiện công thức này theo chiều từ đề nghị sang trái:

*

– phải tránh sai trái do lẫn lộn hai công thức:

*
cùng
*

Ví dụ 7. (Bài 31 tr.19 SGK)

Viết những số

*
cùng
*
bên dưới dạng những lũy thừa của cơ số

Giải 

Ta có:

*

Ví dụ 8. (Bài 38 tr.22 SGK)

a) Viết những số

*
với
*
bên dưới dạng những lũy thừa có số nón là 9

b) Trong nhì số

*
*
, số nào béo hơn?

Giải 

*

Ví dụ 9. (Bài 34 tr.22 SGK)

Trong vở bài bác tập của khách hàng Dũng có bài xích làm sau:

*
*

Hãy soát sổ lại các đáp số với sửa lại địa điểm sai (nếu có)

Hướng dẫn 

Các câu a, c, d, f: sai 

Các câu b, e: đúng 

Sửa lại chỗ sai:

*

Ví dụ 10. (Bài 39 tr.23 SGK)

Cho x ∈ Q với x ≠ 0.


Bạn đang xem: Lũy thừa của 1 số hữu tỉ


Xem thêm: Danh Ngôn Về Sự Buông Bỏ Những Thứ Không Thuộc Về Mình ❤️ Thấm


Xem thêm: Muốn Thành Công Phải Trải Qua Thất Bại, 99+ Những Câu Nói Hay Về Thành Công Và Thất Bại


Viết

*
dưới dạng:

a) Tích của nhị lũy thừa trong đó có một vượt số là

*

b) Lũy quá của

*

c) yêu thương của hai lũy thừa trong các số đó số bị phân tách là

*

Đáp số 

*

*

*

Dạng 4. TÍNH LŨY THỪA CỦA MỘT TÍCH, LŨY THỪA CỦA MỘT THƯƠNG 

Phương pháp giải 

Áp dụng những công thức:

Lũy quá của một tích bởi tích các lũy thừa

*

Lũy vượt của một thương bởi thương các lũy thừa

*

Các bí quyết trên còn được áp dụng theo chiều từ đề xuất sang trái:

*
*

Ví dụ 11. (?5 tr.22 SGK)

Tính:

*

*

Giải 

a) dìm xét: 0,125.8 = 1, ta tất cả cách giải 1: 

*

Nhận xét: 0,125 = 1/8, ta tất cả cách giải 2: 

*

b) thừa nhận xét: -39 = -3.13, ta có

Cách 1: 

*

Cách 2:

*

Ví dụ 12. (Bài 36 tr.22 SGK) 

Viết những biểu thức sau dưới dạng lũy thừa của một số trong những hữu tỉ:

*
*

*

*
*

Giải

*

Ví dụ 13. (Bài 43 tr. 23 SGK)

Đố: biết rằng

*
, đố em tính nhanh được tổng
*

Giải 

*

Dạng 5. TÌM SỐ MŨ CỦA MỘT LŨY THỪA

Phương pháp giải

Khi giải nhiều loại toán này, ta có thể sử dụng tính chất được chính thức sau đây

Với a ≠ 0, a ≠ ±1, giả dụ

*
thì m = n

Ví dụ 14. (Bài 35 tr.22 SGK)

Ta vượt nhận đặc thù sau đây:

Với a ≠ 0, a ≠ ±1, nếu như

*
thì m = n

Dựa vào đặc thù này, hãy tìm các số tự nhiên m, n biết:

Hướng dẫn 

Hướng dẫn

Ví dụ 15. (Bài 42 tr.23 SGK)

Tìm số thoải mái và tự nhiên n biết:

Giải 

Dạng 6. TÌM CƠ SỐ CỦA MỘT LŨY THỪA

Phương pháp giải

– áp dụng định nghĩa của lũy thừa với số nón nguyên dương:

– sử dụng tính chất:

Ví dụ 16. Kiếm tìm x, biết:

*
*

Giải 

 

Ví dụ 17. Tìm kiếm x, biết:

*

Giải 

Dạng 7. TÌM GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC

Phương pháp giải 

– Cần tiến hành đúng thiết bị tự của phép tính: lũy thừa nhân, phân tách , cộng, trừ. Nếu bao gồm dấu ngoặc cần làm theo thứ tự: ngoặc tròn, ngoặc vuông, ngoặc nhọn