Giải vật lý 9 trang 32

     

Giải bài tập trang 32, 33 bài bác 11 bài tập áp dụng định luật Ôm và bí quyết tính điện trở của dây dẫn SGK vật lí 9. Câu 1: Một dây dẫn bởi nicrom nhiều năm 30m, huyết diện 0,3mm2 được mắc vào hiệu điện chũm 220v....

Bạn đang xem: Giải vật lý 9 trang 32


Bài 1 trang 32 sgk vật lí 9

Bài 1. Một dây dẫn bởi nicrom lâu năm 30m, ngày tiết diện 0,3mm2 được mắc vào hiệu điện gắng 220v. Tính cường độ mẫu điện chạy qua dây dẫn này.

GỢI Ý CÁCH GIẢI:

- Tính điện trở của dây dẫn: R = 110Ω

- Tính cường độ mẫu điện chạy qua dây dẫn.

Trả lời:

Điện trở của dây dẫn được xem là 

R = ( ho frac1S) = 1,1.10-6  .( frac300,3.10^-6) = 110Ω

Cường độ cái điện chạy qua dây dẫn là I = ( fracUR) = ( frac220110) = 2A.

Bài 2 trang 32 sgk vật dụng lí 9

Bài 2. Một bóng đèn khi sáng hơn binh thông thường sẽ có điện trở R1 = 7,5Ω với cường độ loại điện chạy qua đèn lúc ấy là I = 0,6 A. Bóng đèn này được mắc tiếp nối với một biến trở và bọn chúng được mắc vào hiệu điện gắng U = 12V như sơ vật dụng hinh 11.1

*

a) Phải điều chỉnh biến trở có trị số năng lượng điện trở R2 là bao nhiêu để đèn điện sáng bình thường?

b) biến hóa trở này còn có điện trở lớn nhất là Rb = 30Ω với cuộn dây dẫn được làm bằng hợp kim nikelin bao gồm tiết diện S = 1mm2. Tính chiều nhiều năm l của dây dẫn cần sử dụng làm biến đổi trở này.

GỢI Ý CÁCH GIẢI

a) Tính điện trở tương tự của đoạn mạch nối tiếp: R = R1 + R2 . Từ kia suy ra R2 .

b) Từ phương pháp tính điện trở suy ra phương pháp tính chiều dài của dây dẫn và ráng số.

Trả lời:

a) Để đèn điện sáng thông thường thì cường độ mẫu điện qua mạch phải và đúng là 0,6A. Khi ấy điện trở tương tự của mạch là 

Rtđ = ( fracUI) = ( frac120,6) = 20Ω.

Theo sơ thiết bị hình 11.1 thì Rtđ = R1 + R2.

Từ đó tính được R2 = Rtđ - R1 = 20 - 7,5 = 12,5Ω.

b) Từ cách làm R = ( ho fraclS) ta kiếm được l = ( fracSR ho ) = ( frac1.10^^-6.300,40.10^-6) = 75m.

Xem thêm: Page Này Là Page Dành Cho Người Thưởng Thức Âm Nhạc, Thích Em Hơi Nhiều

Bài 3 trang 33 sgk đồ vật lí 9

Bài 3. Một bóng đèn tất cả điện trở R1 = 600Ω được mắc tuy vậy song với bóng đèn thứ hai có điện trở R1 = 900Ω vào hiệu điện cụ UMN = 220V như sơ đồ dùng hình 11.2. Dây nối tự M tới A với từ N cho tới B là dây đồng, có chiều dài tổng cộng là l = 200m và tất cả tiết diện S = 0,2mm2 . Bỏ qua năng lượng điện trở của dây nối trường đoản cú hai đèn điện tới A và B.

a) Tính điện trở của đoạn mạch MN.

b) Tính hiệu điện nạm dặt vào nhị đầu của từng đèn.

*

GỢI Ý CÁCH GIẢI

a) Tính điện trở của toàn thể đoạn mạch :

- Tính năng lượng điện trở tương tự của hai bóng đèn R12 mắc tuy vậy song.

- Tính điện trở Rd của dây nối.

- Điện trở RMN của đoạn mạch là điện trở tương tự của R12 nối tiếp cùng với Rd. Từ kia suy ra RMN.

b) Tính hiệu điện thay dặt vào nhì đầu mỗi đèn.:

- Tính độ mạnh I của chiếc điện mạch chính.

- Từ kia tính hiệu năng lượng điện thế đặt lên trên mỗi đèn U1 , U2.

Trả lời:

a) Điện trở của dây nối tự M cho tới A và từ N tới B là

Rdâynối = ( ho fraclS) = 1,7.10-8.( frac2000,2.10^-6) = 17Ω

Điện trở tương tự của R1 và R2 mắc tuy vậy song là

R12 = ( fracR_1R_2R_1+R_2) = ( frac600.900600+900) = 360Ω

Điện trở của đoạn mạch MN là RMN = Rdâynối  + R12 = 17 + 360 = 377Ω.

Xem thêm: Top 10 Dàn Ý Bài Văn Tả Một Khu Vui Chơi Giải Trí Mà Em Thích Hay Nhất (Dàn Ý

b) Cường độ cái điện mạch chính khi ấy là I = ( fracUR_MN) = ( frac220377) = 0,583A.