Error

     
MenuGiới thiệuSáo trúc Trung HoaHọc sáo trúcThư viện âm nhạcCông gắng âm nhạcCảm âm bài xích hátLời bài xích hátSheet bài xích hátBeat nhạcTài liệu


Bạn đang xem: Error

*
*
*
Loading...
Cảm âm Bốn bể ước thề, Cảm âm Bốn bể ước thề (Nhạc phim Thủy Hử), la sol, Nhạc phim Thủy Hử, sol la, sol mi

Cảm âm Bốn bể ước thề (Nhạc phim Thủy Hử)

Đô2 la la đô2 sol tê mê laSol ngươi sol la đô2 rê2 rê2Si la la đam mê sol đô rêSol mày sol la mày rê sol mi

Đô2 la la đô2 sol mê say laSol mày sol la đô2 rê2 rê2Si la la mê mệt sol đô rêSol mày sol la mi re sol mi

La mi2 , rê2 rê2 đô2 la sol la đô2 đô2 say mê la la sol mày la solSi la la đắm say sol ngươi rêĐô rê mi sol , la siĐô2 đắm say la

Mi2 rê2 , rê2 đô2 la … Rê sol miĐô2 là , la sol mi , la mi2 rê2 …Đô2 đô2 la mê man mi rê2 siSol la mày sol la đô2 rêMi2 rê2 , rê2 đô2 la … Rê sol miĐô2 la , la sol mi , la mi2 rê2Đô2 mê mẩn la đô2 ngươi rê2 đô2Sol la mày sol la đắm say laSol la mày sol la sol , mi2


*

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/eatout.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-con-mua-thoang-qua-m-tp.jpg?fit=300%2C225&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/eatout.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-con-mua-thoang-qua-m-tp.jpg?fit=480%2C360&ssl=1" data-pagespeed-url-hash="613403730" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/>


Xem thêm: Tám Triệu Hai Mươi Lăm Nghìn Chín Đơn Vị, Bài 1,2,3 Tiết 15 Trang 20 Sgk Toán 4, Bài 1

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i1.wp.com/eatout.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-nua-vang-trang.jpg?fit=300%2C229&ssl=1" data-large-file="https://i1.wp.com/eatout.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-nua-vang-trang.jpg?fit=450%2C344&ssl=1" data-pagespeed-url-hash="613403730" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/>
*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i2.wp.com/eatout.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-huong-dem-bay-xa-hari-won.png?fit=300%2C176&ssl=1" data-large-file="https://i2.wp.com/eatout.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-huong-dem-bay-xa-hari-won.png?fit=806%2C473&ssl=1" data-pagespeed-url-hash="613403730" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/>
*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/eatout.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-mon-qua-vo-gia.jpg?fit=300%2C200&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/eatout.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-mon-qua-vo-gia.jpg?fit=600%2C400&ssl=1" data-pagespeed-url-hash="613403730" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/>
*

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i2.wp.com/eatout.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-em-nho-anh-nhieu.jpg?fit=251%2C201&ssl=1" data-large-file="https://i2.wp.com/eatout.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-em-nho-anh-nhieu.jpg?fit=251%2C201&ssl=1" data-pagespeed-url-hash="613403730" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/>


Xem thêm: Kinh Nguyệt Ra Nhiều Có Sao Không, Kinh Nguyệt Ra Nhiều Có Nguy Hiểm Không