Cách lập sơ đồ tư duy

     

Làm nuốm nào để chúng ta cũng có thể kết nối các ý tưởng, thể hiện những mối quan hệ giữa những phần cùng với nhau, và không ngừng mở rộng các ý tưởng?

Các sơ đồ tư duy.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SỬ DỤNG MẪU SƠ ĐỒ TƯ DUY NÀY

Tạo một sơ đồ tư duy phù hợp với bạn

Những mẹo này là điểm bước đầu để tạo ra một sơ đồ bốn duy.

Cuối cùng, các lựa chọn xây đắp mà chúng ta chọn nên phụ thuộc vào vào thông tin bạn muốn hình dung và mục đích của sơ đồ tư duy của bạn.

Điều đặc biệt nhất là, hãy nghĩ về về khán giả của người tiêu dùng khi chế tạo sơ đồ bốn duy:

Họ cần tin tức gì để hiểu sơ đồ tư duy của bạn?Nó phải phải cụ thể đến mức nào?Bạn rất có thể làm gì để sơ đồ tư duy của bạn hấp dẫn hơn?