C4 C5 C6 TRANG 27 VẬT LÝ 9

     

Hướng dẫn Trả lời thắc mắc Bài 9. Sự nhờ vào của năng lượng điện trở vào vật liệu làm dây dẫn, sách giáo khoa đồ lí 9. Nội dung bài Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 bài 9 trang 25 26 27 sgk đồ dùng lí 9 bao hàm đầy đủ lý thuyết, công thức, định luật, chăm đề gồm trong SGK sẽ giúp các em học viên học giỏi môn đồ dùng lí lớp 9, ôn thi vào lớp 10.

Bạn đang xem: C4 c5 c6 trang 27 vật lý 9

*
Trả lời thắc mắc C1 C2 C3 C4 C5 C6 bài xích 9 trang 25 26 27 sgk đồ vật lí 9

Lý thuyết

*

Dưới đây là phần hướng dẫn Trả lời thắc mắc C1 C2 C3 C4 C5 C6 bài 9 trang 25 26 27 sgk trang bị lí 9. Chúng ta hãy gọi kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Câu hỏi

eatout.vn reviews với chúng ta đầy đủ cách thức trả lời các câu hỏi, giải những bài tập thứ lí 9 kèm câu vấn đáp chi tiết câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 bài xích 9 trang 25 26 27 sgk đồ gia dụng lí 9 cho chúng ta tham khảo. Nội dung cụ thể câu vấn đáp từng câu hỏi chúng ta xem bên dưới đây:

1. Trả lời thắc mắc C1 bài xích 9 trang 25 sgk thiết bị lí 9

Để xác định sự dựa vào của năng lượng điện trở vào vật liệu dây dẫn thì phải triển khai thí nghiệm với các dây dẫn có đặc điểm gì?

Trả lời:

Đo năng lượng điện trở của các dây dẫn tất cả cùng chiều lâu năm và cùng tiết diện cơ mà làm bằng những vật liệu khác nhau để xác định sự nhờ vào của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn.

2. Trả lời câu hỏi C2 bài xích 9 trang 26 sgk vật dụng lí 9

Dựa vào bảng 1, hãy tính năng lượng điện trở của đoạn dây dẫn constantan lâu năm l = 1 m và bao gồm tiết diện là S = 1mm2.

*

Trả lời:

Đổi solo vị: 1 mét vuông = 106 mm2

Dựa vào bảng 1: Điện trở của đoạn dây dẫn constantan nhiều năm (l_1=1m) và tất cả tiết diện (S_1=1m^2) là (R_1=0,50.10^-6Ω).

Khi dây dẫn constantan nhiều năm (l_2=1m) và gồm tiết diện (S_2=1mm^2=10^-6m^2), có điện trở (R_2), ta có:

(eginarrayldfracR_2R_1 = dfracS_1S_2 = dfrac110^ – 6 = 10^6\ Rightarrow R_2 = 10^6R_1 = 10^6.0,5.10^ – 6 = 0,5Omega endarray)

3. Trả lời thắc mắc C3 bài 9 trang 26 sgk đồ vật lí 9

Để xây dựng cách làm tính năng lượng điện trở R của một đoạn dây dẫn bao gồm chiều dài l, bao gồm tiết diện S và làm bằng vật tư có năng lượng điện trở suất ρ, hãy tính theo quá trình như bảng 2.

Xem thêm: Tải Bài Hát Đếm Ngày Xa Em, Download Nhạc Hot Đếm Ngày Xa Em Mp3 Trực Tuyến

Bảng 2

*

Trả lời:

*

4. Trả lời thắc mắc C4 bài bác 9 trang 27 sgk vật dụng lí 9

Tính điện trở của đoạn dây đồng nhiều năm l = 4 m có tiết diện tròn, 2 lần bán kính d = 1mm (lấy π = 3,14).

Trả lời:

Điện trở của đoạn dây: (R = ho dfraclS) (1)

Theo đề bài xích ta có:

+ Chiều dài (l = 4m)

+ máu diện: (S = pi r^2 = pi dfracd^24 = pi .dfracleft( 0,001 ight)^24 = 7,85.10^ – 7m^2)

+ Điện trở suất của đồng: ( ho = 1,7.10^ – 8Omega m)

Thay vào (1) ta được, năng lượng điện trở của đoạn dây đồng là:

(R = ho dfraclS = 1,7.10^ – 8dfrac47,85.10^ – 7 = 0,0866Omega )

5. Trả lời thắc mắc C5 bài bác 9 trang 27 sgk trang bị lí 9

Từ bảng 1 hãy tính:

a) Điện trở của gai dây nhôm lâu năm 2m và tất cả tiết diện 1mm2.

b) Điện trở của sợi dây nikêlin dài 8m, có tiết diện tròn và đường kính là 0,4mm (lấy π = 3,14).

c) Điện trở của một dây ống đồng dài 400m và bao gồm tiết diện 2mm2.

Xem thêm: Giá Trị Nội Dung Và Nghệ Thuật Bài Thương Vợ, Bài Thơ Thương Vợ

Trả lời:

a) Ta có:

+ Điện trở suất của nhôm: ( ho=2,8.10^-8Omega m)

+ Chiều lâu năm đoạn dây: (l=2m)

+ huyết diện (S=1mm^2=10^-6m^2)

⇒ Điện trở của gai dây nhôm:

(R = ho displaystylel over S = 2,8.10^ – 8.2 over 1.10^ – 6 = 0,056Omega )

b) Ta có:

+ Điện trở suất của Nikelin: (rho=0,40.10^-6Omega m)

+ Chiều lâu năm đoạn dây: (l=8m)

+ ngày tiết diện (S=pi r^2=pi dfracd^24=pi dfrac0,4.10^-3^24=1,256.10^-7m^2)

⇒ Điện trở của gai dây nikêlin:

(R = ho displaystylel over S = 0,4.10^ – 6.8 over 1,256.10^-7 = 25,5Omega )

c) Ta có:

+ Điện trở suất của đồng: ( ho=1,7.10^-8Omega m)

+ Chiều nhiều năm đoạn dây: (l=400m)

+ huyết diện (S=2mm^2=2.10^-6m^2)

⇒ Điện trở của một dây đồng: (R = ho displaystylel over S = 1,7.10^ – 8.400 over 2.10^ – 6 = 3,4Omega )

6. Trả lời câu hỏi C6 bài bác 9 trang 27 sgk vật lí 9

Một tua dây tóc đèn điện làm bằng vonfram làm việc 20oC bao gồm điện trở 25Ω, có tiện diện tròn nửa đường kính 0,01mm. Hãy tính chiều lâu năm của dây tóc này (lấy π = 3,14).

Trả lời:

Ta có:

+ Điện trở (R=25Omega)

+ tiết diện (S=pi r^2=pi (0,01.10^-3)^2=3,1.10^-10m^2)

+ Điện trở suất của vonfam ( ho=5,5.10^-8Omega m)

Mặt khác, ta có:

(R = ho displaystylel over S \Rightarrow l = displaystyleRS over ho = 25.3,14.(0,01.10^ – 3)^2 over 5,5.10^ – 8 = 0,1427m m )

Câu trước:

Câu tiếp theo:

Trên đó là phần gợi ý Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 bài 9 trang 25 26 27 sgk trang bị lí 9 không hề thiếu và gọn nhẹ nhất. Chúc các bạn làm bài xích môn thiết bị lí lớp 9 thiệt tốt!