Bài Tập Về Phép Chia Cho Số Có 2 Chữ Số

     

Hôm trước các con đã có được học bài xích chia đến số gồm một chữ số. Vào buổi học tập hôm nay, các con sẽ làm quen cùng với cách giải toán lớp 4 dạng bài bác chia mang lại số bao gồm hai chữ số. đứng đầu lời giải sẽ giúp các con khám phá về bí quyết giải dạng bài này, tiếp đến chúng mình cùng luyện tập nhé!

*

1. Ôn tập cách chia mang đến số có một chữ số 

*

Thực hiện nay phép phân chia theo sản phẩm công nghệ tự từ trái qua phải.

Bạn đang xem: Bài tập về phép chia cho số có 2 chữ số

Áp dụng 3 bước: phép phân chia - nhân - trừ.

- 2 phân tách 2 bằng 1, viết 1

1 nhân 2 bởi 2, 2 trừ 2 bởi 0

- Hạ 1, 1 không chia được mang đến 2, viết 0

0 nhân 2 bằng 0, 1 trừ 0 bởi 1

- Hạ 0 được 10, 10 phân chia 2 được 5, viết 5

5 nhân 2 bằng 10, 10 trừ 10 bởi 0

- Hạ 2, 2 phân tách 2 được 1, viết 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bởi 0

- Hạ 4, 4 phân tách 2 được 2, viết 2

2 nhân 2 bởi 4, 4 trừ 4 bằng 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Bí quyết chia cho số bao gồm 2 chữ số


2.1. Ví dụ như 1. Phép chia không có số dư

*

Thực hiện tại phép chia theo lắp thêm tự trường đoản cú trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân chia - nhân - trừ.

- trăng tròn chia 14 được 1, viết 1

1 nhân 14 được 14, 20 trừ 14 được 6, viết 6

- Hạ 1 được 61, 61 chia 14 được 4, viết 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bằng 5, viết 5

- Hạ 6 được 56, 56 phân tách 14 bằng 4, viết 4

4 nhân 14 bởi 56, 56 trừ 56 bằng 0

Vậy năm 2016 : 14 = 144, phép phân tách này là phép chia hết.

Xem thêm: Bà Bầu Phù Chân Tháng Cuối, Phù Chi Dưới Trong Những Tháng Cuối Của Thai Kỳ

2.2. Lấy một ví dụ 2. Phép chia gồm số dư

*

Thực hiện tại phép phân chia theo trang bị tự từ trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân tách - nhân - trừ.

- 51 phân tách 19 được 2, viết 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bằng 13

- Hạ 0 xuống được 130 phân chia 19 được 6, viết 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

- Hạ 1 được 161 phân chia 19 được 8, viết 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

- Hạ 9 được 99 phân tách 19 bởi 5, viết 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bằng 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3. Dìm xét phép phân tách cho số tất cả 2 chữ số

Những xem xét khi thực hiện phép chia số bao gồm hai chữ số

- Phép chia hết là phép chia gồm số dư bởi 0

- Phép chia gồm dư là phép chia có số dư khác 0

- Phép chia gồm dư thì số dư luôn nhỏ hơn số chia

2.4 đoạn phim bài giảng chia cho số gồm hai chữ số

3. Ôn tập mặt hàng và phần bên trong số từ nhiên 

*

- Hàng solo trăm, mặt hàng chục, hàng đơn vị hợp thành lớp đối kháng vị

- hàng trăm nghìn, hàng trăm nghìn, hàng ngàn hợp thành lớp nghìn

4. Những dạng toán tương quan đến chia cho số bao gồm 2 chữ số

4.1. Bài xích tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính quý hiếm của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: Tìm x, y biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một nông trại gà hằng ngày gà đẻ được 3000 trứng phân thành các tá trứng, từng tá 12 quả. Hỏi bao gồm bao nhiêu tá trứng?

4.2. Bài bác giải

Bài 1:

*

- 36 phân chia 19 được 1, viết 1

1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

- Hạ 1 được 171, 171 phân tách 19 bởi 9, viết 9

9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bằng 0

Vậy 361 : 19 = 19

*

- 53 chia 24 bằng 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bởi 5

- Hạ 0 được 50, 50 chia 24 bởi 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bởi 2

- Hạ 4 được 24, 24 chia 24 bằng 1

1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bởi 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là phép phân tách hết

*

- 205 phân tách 72 được 2, viết 2

2 nhân 72 bằng 144, 205 trừ 144 bằng 61

- Hạ 2 được 612 chia 72 được 8, viết 8

8 nhân 72 bằng 576, 612 trừ 576 được 36

- Hạ 0 được 360 phân chia 72 bằng 5, viết 5

5 nhân 72 bởi 360, 360 trừ 360 bằng 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là phép chia hết

*

- 168 phân chia 56 bằng 3, viết 3

3 nhân 56 bằng 168, 168 trừ 168 bằng 0

- 0 phân tách 56 bởi 0, viết 0

- Hạ 84 chia 56 bởi 1, viết 1

1 nhân 56 bởi 56, 84 trừ 56 bởi 28

- Hạ 0 được 280 phân chia 56 bằng 5, viết 5

5 nhân 56 bằng 280, 280 trừ 280 bởi 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phép chia hết.

Xem thêm: Cách Dưỡng Tóc Uốn Bị Khô - 5 Cách Chăm Sóc Tóc Uốn Bị Khô Hiệu Quả Nhất

Bài 2:

*

- 56 phân chia 35 bằng 1, viết 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bởi 21

- Hạ 9 được 219 chia 35 bởi 6, viết 6

6 nhân 35 bằng 210, 219 trừ 210 bằng 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phép chia bao gồm số dư

*

- 205 chia 45 bằng 4, viết 4

4 nhân 45 bằng 180, 205 trừ 180 bằng 25

- Hạ 2 được 252 chia 45 bằng 5, viết 5

5 nhân 45 bởi 225, 252 trừ 225 bởi 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phép chia tất cả số dư

*

- 228 phân tách 46 bằng 4, viết 4

4 nhân 46 bằng 184, 228 trừ 184 bởi 44

- Hạ 8 được 448 phân tách 46 bởi 9, viết 9

9 nhân 46 bởi 414, 448 trừ 414 bằng 34

- Hạ 5 được 345 chia 46 bằng 7, viết 7

7 nhân 46 bằng 322, 345 trừ 322 bằng 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép chia tất cả số dư

*

- 459 chia 57 bằng 8, viết 8

8 nhân 57 bởi 456, 459 trừ 456 bởi 3

- 3 không phân tách được mang lại 57 viết 0

- Hạ 47 được 347 chia 57 bởi 6, viết 6

6 nhân 57 bởi 342, 347 trừ 342 bởi 5

- Hạ 6 được 56 chia 57 không phân chia hết viết 0

0 nhân 57 bởi 0, 56 trừ 0 bằng 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phép chia bao gồm số dư

Bài 3:

- tiến hành biểu thức theo luật lệ ưu tiên: phép nhân phân tách trước, cùng trừ sau

- Biểu thức chỉ bao gồm phép nhân, phân chia thì triển khai thứ tự từ bỏ trái qua phải.

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 = 9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày trang trại đóng góp được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy hằng ngày gà đẻ được 250 tá trứng

Bài học tập về cách giải toán lớp 4 dạng bài chia mang đến số gồm hai chữ số đang kết thúc, các con đã nhận được biết được dạng bài, cách tính giá trị cùng vận dụng kỹ năng và kiến thức giải các bài biểu thức tất cả chứa một chữ. Chúc những con chăm ngoan học giỏi. Ngoài bài học này, Top giải thuật còn tương đối nhiều nhiều bài học kinh nghiệm hay liên quan đến những dạng toán lớp 4. Hãy đk để biến hóa thành viên của Top giải thuật để nhận các tài liệu hay. Hẹn gặp lại các con ở những bài học tiếp theo!