Bài Tập Hỗn Hợp Kim Loại Tác Dụng Với Axit

     

Bài tập Kim loại tác dụng với dung dịch Axit là tư liệu rất bổ ích mà eatout.vn muốn trình làng đến quý thầy cô cùng chúng ta học sinh lớp 9 tham khảo.

Bạn đang xem: Bài tập hỗn hợp kim loại tác dụng với axit

Kim loại chức năng với hỗn hợp Axit bao hàm gợi ý phương pháp giải, phương pháp làm bài tập và một số dạng bài tập trường đoản cú luận, trắc nghiệm tất cả đáp án kèm theo. Thông qua tài liệu này giúp các bạn lớp 9 tất cả thêm nhiều bốn liệu học tập, củng cố kỹ năng để biết cách giải các bài tập Hóa 9. Bên cạnh đó các bàn sinh hoạt sinh đọc thêm tài liệu: bài tập kim loại công dụng với muối, Oxit lưỡng tính là gì? Oxit lưỡng tính là hóa học nào, các chất thâm nhập phản ứng tráng gương.


Bài tập Kim loại công dụng với dung dịch Axit


I. Biện pháp giải bài bác tập Kim loại công dụng với dung dịch Axit

- Với hỗn hợp HCl, H2SO4 loãng

Kim các loại trong cặp lão hóa - khử bao gồm thế năng lượng điện cực chuẩn âm (tức kim loại đứng trước H vào dãy chuyển động hóa học của kim loại) khử được ion hidro H+ của axit thành H2

- cùng với H2SO4 đặc nóng, HNO3: số đông các kim loại (trừ Au, Pt) khử được S6+ với N5+ trong số axit này xuống số lão hóa thấp hơn.

Chú ý: nếu hỗn kim loại tổng hợp loại tác dụng với hỗn hợp nhiều axit, nên viết phương trình phản nghịch ứng dạng bình thường (phương pháp chuyển bài toán hỗn hợp chất lượng tương đương) xuất xắc viết bội phản ứng dạng ion; viết các quá trình oxi hóa, quá trình khử, rồi áp dụng định phép tắc bảo toàn khối lượng, bảo toàn electron nhằm giải.

Các kiểu bài bác thường gặp

+) Kim loại chức năng với 1 axit

+) Hỗn kim loại tổng hợp loại tính năng với 1 axit

+) Kim loại chức năng với hỗn hợp axit

+) Hỗn hợp kim loại tính năng vưới tất cả hổn hợp axit

II. Lấy ví dụ như Kim loại tính năng với dung dịch Axit


Ví dụ 1: đến 3,87 gam tất cả hổn hợp A có Mg với Al vào 250 ml dung dịch X đựng axit HCl 1M cùng H2SO4 0,5M được hỗn hợp B và 4,368 lít H2 (đktc)

a) Tính phần trăm cân nặng kim nhiều loại trong A.

b) Tính thể tích dung dịch C có NaOH 0,2M cùng Ba(OH)2 0,1M cần để trung hòa hết lượng axit dư trong B.

Hướng dẫn:

a) Đối với bài tập có hỗn đúng theo axit, bazo giải theo phương trình ôn

nHCl = 0,25 (mol) ; nH2SO4 = 0,125 (mol); nH2 = 0,195 (mol)

= nH+ = 0,25 + 2.0,125 = 0,5 (mol);

nH2.2 H+ ⇒ H+ dư

*

*

*

y 3 y, 1,5 y

Theo đề bài, ta tất cả hệ phương trình:

*

Giải hệ phương trình ta được: x = 0,06 cùng y = 0,09

⇒ mMg = 1,44 (gam); mAl = 2,43(gam)

b) hotline thể tích hỗn hợp C buộc phải dùng là V (lít)

Ta có: nNaOH = 0,02V(mol); nBa(OH)2 = 0,11V (mol)

⇒ n-OH = 0,2 + 0,2 = 0,4V(mol)

nH+dư = 0,5 - (2x + 3y) = 0,11 (mol)

*

⇒ 0,11 = 0,4V ⇒ V = 0,275 (lít)

Ví dụ 2: mang lại 7,8 gam tất cả hổn hợp Mg, Al tính năng hết với dung dịch HCl dư sau bội nghịch ứng thấy cân nặng dung dịch tạo thêm 7 gam. Tính số mol HCl vẫn tham gia phản nghịch ứng.


A. 0,8 mol

B. 0,4mol

C. 0,3 mol

D. 0,25 mol


Đáp án: A

Nhận xét: sắt kẽm kim loại + HCl → muối + H2

Ta có: mdung dịch tăng = mkim loại - mkhí thoát ra

*
= 7,8 - 7 = 0,8 (gam) ⇒
*
= 0,4 (mol)

Áp dụng bảo toàn nguyên tử H: nHCl =

*
= 0,8 (mol).


Ví dụ 3: mang lại 10 gam lếu hợp tất cả Al và sắt kẽm kim loại M đứng trước hidro trong dãy điện hóa vào 100 ml dung dịch tất cả hổn hợp H2SO4 aM và HCl 3aM thì chiếm được 5,6 lít khí H2 (đktc), hỗn hợp X và phần kim loại chưa tan hết có cân nặng 1,7 gam. Cô cạn X chiếm được m gam muối. Xác định giá trị m.

A. 12,4g

B. 28,55g

C. 32,14g

D. 17,46g


Đáp án: B

mmuối = mkim nhiều loại phản úng + mgốc axit = 8,3 + 96.0,1 + 35,5.0,3 = 28,55(gam)


Ví dụ 4: Hỗn hợp bột có 3 kim loại Mg, Al, Zn có khối lượng 7,18 gam được chia làm hai phần đa số nhau. Phần 1 lấy đốt cháy trọn vẹn trong oxi dư thu được 8,71 gam tất cả hổn hợp oxit. Phần 2 hòa tan trọn vẹn trong HNO3 sệt nóng dư thu được V lít (đktc) khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất). Hãy tính cực hiếm của V.

A. 14,336l

B. 6,72l

C. 13,36l

D. 4,48l


Đáp án: A

Áp dụng định lý lẽ bảo toàn trọng lượng đối với phần 1 ta có:

*
= 8,71 - 7,18/2 = 5,12(g) ⇒
*
= 5,12/32 = 0,16(mol)

Do cân nặng kim loại ở hai phần bằng nhau nên số mol bởi hỗn hợp kim loại nhường là hệt nhau ⇒ số mol eletron vì chưng O2 nhận thông qua số mol eletron vì N5+ nhận.

*
=
*
= 0,64 ⇒
*
= 0,64.22,4 = 14,336 (lít)


Ví dụ 5: mang lại 3,24 gam một kim loại M tan không còn trong 0,1 lít hỗn hợp HNO3 0,5M. Bội phản ứng chỉ tạo thành khí NO (trong dung dịch không có sự tạo thành NH4NO3) cùng nồng độ mol của HNO3 còn sót lại sau bội nghịch ứng giảm xuống 5 lần. Xác định tên kim loại M.


A. Al

B. Cu

C. Fe

D. Ag


Đáp án: D

III. Bài xích tập Kim loại chức năng với dung dịch Axit

1. MỘT KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI MỘT AXÍT

Câu 1: ngâm một lá sắt kẽm kim loại 50 (g) vào HCl. Khí thu được sau làm phản ứng là 3,36 ml H2 (đktc) thì trọng lượng kim loại giảm 1,68. Kim loại đó là?

Câu 2: hài hòa 1,92 (g) sắt kẽm kim loại R trong 1,5 lít hỗn hợp HNO3 0,15M nhận được 0,448 lít khí NO (đktc) và dung dịch A. Tìm sắt kẽm kim loại R

Câu 3: hài hòa 1,35 g một sắt kẽm kim loại M bằng dung dịch HNO3 loãng dư, nhận được 22,4 lít khí NO và NO2 (đktc) bao gồm tỉ khối đối với H2 là 21. Tìm sắt kẽm kim loại M.

Câu 4: mang đến 3,.024 g một kim loại M tan không còn trong hỗn hợp HNO3 (l) thu được khí NxOy (sản phẩm khử tuyệt nhất ở đktc). Tất cả tỉ khối cùng với H2 là 22. Khí NxOy và kim loại M là?

Câu 5: mang lại 9,6(g) sắt kẽm kim loại M vào 400ml hỗn hợp HCl. Lúc phản ứng xong xuôi thu được 5,376 lít H2 (đktc). Sắt kẽm kim loại M là ?

2. Nhị KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI MỘT AXÍT

Câu 1: Hòa tan trọn vẹn 6 g tất cả hổn hợp X bao gồm Fe với một sắt kẽm kim loại M (hóa trị II) vào hỗn hợp HCl dư chiếm được 3,36 l khí H2 (ở đktc). Giả dụ chỉ hòa hợp 2 (g) M thì dùng chưa đến 0,09 (mol) HCl vào dung dịch kim loại M?

Câu 2: phối hợp hỗn hợp gồm Fe với Zn trong 500 ml dung dịch HCl 0,4M thu được hỗn hợp A và 1,972 lít khí H2 (đktc). Cô cạn hỗn hợp A thu được 10,52 g muối hạt khan. Tính nguyên tố % theo khối lượng mỗi kim loại trong láo hợp.

Câu 3: hài hòa 6 (g) lếu hợp tất cả Cu với Fe bằng dung dịch HNO3 1M (vừa đủ) thu được 0,7 lít N2O (đktc). Tính % khối lượng của mỗi sắt kẽm kim loại trong láo lếu hợp.

Xem thêm: Top 11 Mẫu Thuyết Minh Về Chiếc Nón La Ngắn Gọn Lớp 8 Chọn Lọc

Câu 4: đến 11 g tất cả hổn hợp 2 sắt kẽm kim loại Al, Fe chức năng HNO3 dư tạo thành 6,72 (l) khí NO (đktc). Tìm trọng lượng hỗn hòa hợp 2 sắt kẽm kim loại trên.

Câu 5: đến 0,015 mol sắt ; 0,04 mol HNO3. Phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được bao nhiêu khí NO và X. Cô cạn X thu được từng nào g muối.

Câu 6: mang đến 3,68 g các thành phần hỗn hợp Al với Zn công dụng với một lượng dư dung dịch H2S04 10% nhận được 2,24 lít H2 (đktc). Khối lượng dung dịch sau phản ứng?

Câu 7: Thể tích hỗn hợp HNO3 1M loãng tối thiểu cần dùng để hòa tan hoàn toàn 18 g các thành phần hỗn hợp Fe, Cu trên theo xác suất mol 1:1 (biết phản bội ứng tạo hóa học khí độc nhất vô nhị là NO).

Câu 8: tất cả hổn hợp X tất cả 2 kim loại Mg với Zn có khối lượng là 46,2g. Phân chia X thành 2 phần, trong đó phần 2 có khối lượng gấp đôi phần 1.

- bỏ phần 1 chức năng với 200ml hỗn hợp H2SO4 1M nhận được V lít khí H2.

- cho phần 2 công dụng với 800ml dung dịch H2SO4 1M thu được 13,44 lít khí H2. Tìm V?

Câu 9: Hỗn phù hợp X tất cả Mg và kim loại M. Hòa tan trọn vẹn 8g các thành phần hỗn hợp X bắt buộc vừa đủ 200 g dung dịch HCl 7,3%. Phương diện khác đến 8 g hỗn hợp X công dụng với Cl2 đề xuất dùng 5,6 lít (đktc) tạo ra hai muối hạt Clorua. Kim loại M và % theo khối lượng của nó trong láo hợp.

Câu 10: tổng hợp 12 g Fe với Cu công dụng HNO3 dư thu được 6,72 (l) các thành phần hỗn hợp khí B tất cả (NO2, NO) có khối lượng 12,2 g. Tính khối lượng muối sinh ra.

3. MỘT KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI nhì AXÍT

Câu 1: Khi tổng hợp 3,6 g sắt kẽm kim loại N trực thuộc phân nhóm chính, trong dung dịch HCl với HNO3, thấy lượng muối hạt Nitrat và ý muốn clorua thu được hơn kém nhau 7,95 (g). Tìm sắt kẽm kim loại N, biết N tính năng với HNO3 hiện ra khí NO2.

Câu 2: hòa tan 0,1 mol Cu tác dụng 120 ml hỗn hợp X có (HNO3 1M, H2SO4 5M). Sau bội nghịch ứng thường xuyên thu được V (lít) khí NO. Tính V?

Câu 3: phối hợp 9,6 g Cu vào 180 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp HNO3 1M cùng H2SO4 0,5M. Xong xuôi phản ứng nhận được V lít (đktc) khí ko màu tuyệt nhất thoát ra hóa nâu kế bên không khí. Giá trị V là?

Câu 4: mang lại bột sắt chức năng với 100ml dung dịch có hai axít HCl 1M với H2SO4 0,5M. Tinh trọng lượng Fe phản bội ứng và V lít khí.

4. Nhì KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI nhì AXÍT

Câu 1: đến 10 g hỗn hợp A có Fe và Cu chức năng với dung dịch H2SO4 (l) vừa đủ. Sau bội phản ứng, người ta chiếm được dung dịch, chất rắn ko tan với V lít khí H2. Cũng lượng hỗn hợp đó, nếu như cho công dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thì chiếm được 7,728 lít khí SO2 (các thể tích khí gần như ở đktc).

Tính trọng lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong lếu hợp.

Câu 2: đến 13.6 g các thành phần hỗn hợp Mg, Fe công dụng với 200ml hỗn hợp gồmHCl 2M và H2SO4 2M. Sau phản ứng vẫn thu được 6,72 lít H2 (duy nhất) cất cánh ra (đktc). Chất nào còn dư? Tính khối lượng Mg với Fe trong láo lếu hợp.

Câu 3: tổng hợp 7,74 (g) hỗn hợp Mg và Al vào 500ml hỗn hợp HCl M vafff H2SO4 0,28M .Thu được hỗn hợp X với 8,763 lít H2 .Timhs trọng lượng muối chế tác thành ?

5. HỖN HỢP KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI MỘT AXÍT

Câu 1: đến 1,68 g A bao gồm Fe, Cu, Mg công dụng H2SO4 (đ, n) tạo ra hỗn đúng theo T cùng 1,008 (l) khí SO2. Tính trọng lượng thu được muối hạt T cùng số mol H2SO4 bội nghịch ứng.

Xem thêm: Đề Thi Giữa Kì 2 Lớp 6 Toán 6 Năm Học 2021, Bộ Đề Thi Giữa Học Kì 2 Môn Toán Lớp 6 Năm 2021

Câu 2: cho 3 kim loại Al, Fe, Cu chức năng 2 lít hỗn hợp HNO3. Sau làm phản ứng nhận được 1,792 (l) khí X bao gồm (N2, NO) bao gồm tỷ khối đối với Heli là 9,25.