Bài 4 giáo dục công dân 10

     
*

*

Bài 4. Xuất phát vận động, cải tiến và phát triển của sự vật và hiện tượng

1. Cầm nào là mâu thuẫn?

*

Theo triết học Mac – Lê nin: Mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong số đó hai mặt trái chiều vừa thống tuyệt nhất với nhau vừa đấu tranh với nhau.

Bạn đang xem: Bài 4 giáo dục công dân 10

a. Mặt đối lập của mâu thuẫn.

- Mặt đối lập của mâu thuẫn: Đó là rất nhiều khuynh hướng, tính chất, quánh điểm….mà trong quá trình vận động, phát triển của sự việc vật với hiện tượng chúng cải tiến và phát triển theo những khunh hướng trái ngược nhau.

- Mặt đối lập của mâu thuẫn còn được gọi là mặt trái chiều biện chứng, là phần nhiều mặt trái chiều ràng buộc, thống độc nhất vô nhị và tranh đấu với nhau vào mâu thuẫn, chứ chưa phải là số đông mặt đối lập bất kì giữa sự vật, hiện tại tượng với việc vật, hiện tượng lạ kia…

b. Sự thống tuyệt nhất giữa các mặt đối lập.

Trong mỗi mâu thuẫn, hai mặt đối lập tương tác gắn bó cùng với nhau, là tiền đề tồn tại cho nhau. Triết học call đó là sự thống nhất giữa các mặt đối lập.

Xem thêm: Mạch Tạo Xung Có Chức Năng Biến Đổi, Mạch Tạo Xung Có Chức Năng :

c. Sự đấu tranh giữa những mặt đối lập

Các mặt trái lập cùng tồn tại mặt nhau, vận chuyển và cải cách và phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau, đề xuất chúng luôn luôn tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau. Triết học gọi đó là việc đấu tranh giữa các mặt đối lập.

2. Mâu thuẫn là nguồn cội vận động, cải tiến và phát triển của sự vật và hiện tượng.

a. Xử lý mâu thuẫn

Bất cứ sự vật nào cũng chứa đựng mâu thuẫn. Khi mâu thuẫn cơ phiên bản được giải quyết, thì sự vật và hiện tượng chứa đựng nó cũng chuyển trở thành sự đồ dùng và hiện tượng khác.

=> Sự chống chọi giữa những mặt đối lập là nguồn gốc vận động, cải tiến và phát triển của sự vật với hiện tượng. b. Mâu thuẫn chỉ được giải quyết và xử lý bằng chiến tranh

Mâu thuẫn chỉ được giải quyết và xử lý bằng chống chọi giữa các mặt trái lập chứ không phải bằng còn đường cân bằng mâu thuẫn.

Xem thêm: Người Có Đức Mà Không Có Tài

c. Bài học kinh nghiệm thực tiễn

- giải quyết và xử lý mâu thuẫn đề nghị có cách thức đúng, yêu cầu phân tích mâu thuẫn ví dụ trong tình trạng cụ thể.